«Powrót

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

• Z dniem 1 października 2017 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.

• Od podatku wolne będą stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

11 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. poz. 1530). Ustawa ta modyfikuje m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przez:

• wprowadzenie nowego zwolnienia od podatku – do art. 21 ust. 1 ustawy zawierającego katalog zwolnień dodany został pkt 39a. Na jego podstawie z opodatkowania zwolnione będą stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

• uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 40d, na mocy którego wolne od podatku są świadczenia otrzymane w ramach rządowego programu ustanowionego na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z kształceniem w zagranicznych uczelniach na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Likwidacja ww. zwolnienia wynika z uchylenia przez ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej art. 42a Prawa o szkolnictwie wyższym, stanowiącego podstawę dotychczasowego zwolnienia.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 października 2017 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.08.2017 Data publikacji: 21.08.2017 11:17 Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2017 11:17
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk