«Powrót

Zwolnienia ze względu na przeznaczenie

Zwolnienia ze względu na przeznaczenie

Zwolnienia ze względu na przeznaczenie

  1. Czy w przypadku nabycia ze składu podatkowego na cele grzewcze gazu o kodzie CN 2711 12 11 podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem?
  2. Czy Podmiot prowadzący działalność gospodarczą (finalny nabywca węglowy) nabywając wyroby węglowe do celów opałowych, które korzystają ze  zwolnienia z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne AKC – R?
  3. Czy zużywany przez spółdzielnię mieszkaniową węgiel kamienny podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?
  4. Czy zakup węgla o kodzie CN 2701 do produkcji innego wyrobu węglowego o kodzie CN 2704 będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym?
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.04.2017 Data publikacji: 04.04.2017 12:59 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 08:50
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak