«Powrót

Zwolnienia - przesyłki pocztowe

Zwolnienia - przesyłki pocztowe

Zwolnienia - przesyłki pocztowe

 1. Chcę zamówić rzeczy w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, czy zapłacę cło?

Tak, przesyłanie towarów do Polski wiąże się z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych, niezależnie od tego, czy towary te:

 • zostały zakupione, czy też otrzymane bezpłatnie;
 • są nowe, czy używane;
 • są przeznaczone na prywatny użytek, czy ostatecznie sprzedawane.

Wyjątkiem są zwolnienia, które wynikają wprost z przepisów prawa.

 1. Czy jest określona kwota zwolnienia z należności przywozowych dla przesyłek wysyłanych spoza Unii Europejskiej?

Tak, zwolnione z cła są przesyłki:

 • wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terytorium Unii (np. w Polsce),
 • zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.

Natomiast nie przewidziano takiego zwolnienia z podatku VAT. Stawka podatku VAT wynosi 23%.
Uwaga
Zwolnienia z cła nie stosuje się do:

 • wyrobów alkoholowych;
 • perfum i wód toaletowych;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 1. Jakie są należności celne związane z przywozem towarów?  

Wysokość cła zależy od rodzaju przywożonych towarów oraz od kraju ich pochodzenia.
Wysokość stawki celnej możesz ustalić samodzielnie. Wykorzystaj Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej – ISZTAR 4.  Znajdziesz tam również kalkulator taryfowy, który pozwala na poglądowe obliczenie należności przywozowych.

 1. Czy na etapie kupna towaru poza Unią Europejską mogę zapłacić krajowy podatek VAT?

Istnieje możliwość kompleksowej obsługi importu czyli procedurę szczególną importu (IOSS). Dotyczy ona:

 • zapłaty i deklarowania podatku VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych o wartości do 150 EUR,
 • transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C).

Towary podlegające akcyzie oraz zakazom i ograniczeniom są wyłączone z IOSS.
Sprzedawca musi przekazać do wiadomości i wykorzystania przez zgłaszającego swój nr VAT IOSS.

 1. Kto ma dokonać odprawy celnej przesyłki?

Zgłoszenie celne może zrobić:

 • przedstawiciel odbiorcy (może nim być np. Poczta Polska lub „Firma kurierska")  lub
 • odbiorca przesyłki.

Uwaga
Jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej możesz złożyć zgłoszenie na dokumencie SAD.

 1. Czekam na prezent, który wysyła mi rodzina mieszkająca w kraju nie należącym do Unii Europejskiej. Czy zapłacę jakieś należności przy odbiorze?

Zwolnione z należności celnych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego (np. z USA) przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii (np. w Polsce), pod warunkiem, że taki przywóz ma charakter niehandlowy.

Za przywóz o „charakterze niehandlowym" uważa się przywóz przesyłek, które:

 • mają charakter okazjonalny;
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Uwaga
Zwolnienie z cła stosuje się tylko do kwoty 45 euro na przesyłkę.

 1. Jaką ilość wyrobów tytoniowych  może wysłać mi znajomy spoza Unii Europejskiej?

Przesyłanie wyrobów tytoniowych  pomiędzy osobami fizycznymi bez żadnego rodzaju opłat jest ograniczone do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów:

 • 50 papierosów,
 • 25 cygaretek (cygar o maksymalnej masie 3 gramów sztuka),
 • 10 cygar,
 • 50 gramów tytoniu do palenia, albo
 • proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie.
 1. Jaką ilość alkoholu mogę otrzymać w przesyłce będącej prezentem, wysłanym z  kraju trzeciego?

Przesyłanie wyrobów alkoholowych pomiędzy osobami fizycznymi bez żadnego rodzaju opłat jest ograniczone do ilości podanych dla każdego z towarów:

 • napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.; nieskażony alkohol etylowy o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% objętości lub więcej: 1 litr, albo
 • napoje destylowane i spirytusowe, i aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, saké lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.; wina musujące, wina likierowe: 1 litr albo proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie, i
 • wina niemusujące: 2 litry.
 1. Czy są jakieś ograniczenia co do ilości perfum, które może mi przysłać znajoma z kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej?

Tak, w przesyłce przesyłanej od osoby fizycznej obowiązują następujące limity (zwolnienia):

 • perfumy: 50 gramów, albo
 • wody toaletowe: 0,25 litra.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.10.2021 Data publikacji: 25.10.2021 12:49 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2022 10:47
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka