«Powrót

JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją

 1. Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem podatku VAT czynnym. Rozliczam się metodą kwartalną. Do swoich rozliczeń korzystam z Formularza Uproszczonego. Będę przygotowywać plik za ostatni miesiąc kwartału, który zawiera deklarację. Czy system przygotuje mi dane za wcześniejsze miesiące?
  Nie. Musisz samodzielnie dodać te kwoty. W części deklaracyjnej znajdziesz taką informację.
 1. Składam JPK_VAT z deklaracją za grudzień. Czy podpisuję ją kwotą przychodu za 2018 rok, tak jak robiłem to dotychczas?
  Nie. Wysyłasz plik za grudzień już w 2021 roku. Kwotą do autoryzacji jest kwota przychodu za 2019 rok.
  Pamiętaj!
  Kwotę przychodu znajdziesz w:
  •    PIT-28 – poz. 46,
  •    PIT-36 - poz. 116 albo poz. 173 jeżeli w zeznaniu za 2019 rok występowałeś jako małżonek,
  •    PIT-36L – poz. 20 lub poz. 25,
  •    PIT-37 - poz. 69 albo poz. 102 jeżeli w zeznaniu za 2019 rok występowałeś jako małżonek,
  •    PIT-38 – poz. 24 lub 34,
  •    PIT-39 – poz. 20,
  •    PIT-40A – poz. 38 lub poz. 40.
  Jeśli za rok 2019 nie złożyłeś żadnego zeznania/rozliczenia, to w polu kwota przychodu za rok 2019 wpisz „0" (zero).
 1. Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem podatku VAT czynnym i rozliczam się kwartalnie. Czy mogę wypełniać część ewidencyjną JPK_VAT tylko za ostatni miesiąc danego kwartału?
  Nie, część ewidencyjną JPK_VAT musisz wypełniać za poszczególne miesiące danego kwartału. Stosujesz takie same zasady przy wypełnianiu ewidencji, jak podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie.
 1. Czy z nowej przeglądarkowej wersji aplikacji e-Mikrofirma mogą korzystać spółki?
  Nie. e-Mikrofirma nie jest przeznaczona spółek.
 1. Prowadzę biuro rachunkowe. Czy mogę w nowej przeglądarkowej wersji aplikacji e-Mikrofirma prowadzić rozliczenia kilku podatników?
  Nie. e-Mikrofirma nie jest przeznaczona dla podmiotów, które usługowo zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
  Można w niej prowadzić rozliczenia wyłącznie dla jednego podmiotu.
 1. Wynajmuję prywatne mieszkanie. Jestem zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Moja mama natomiast prowadzi działalność rolniczą i też jest zarejestrowana do VAT-u. Czy możemy prowadzić swoje rozliczenia w nowej przeglądarkowej wersji aplikacji e-Mikrofirma?
  Tak. Możesz i ty i twoja mama skorzystać z aplikacji e-Mikrofirma.
  e-Mikrofirma nie jest przeznaczona tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do CEiDG. Z aplikacji mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne, które składają JPK_VAT.
 1. Do czego służy Formularz Uproszczony i Klient JPK WEB?
  Formularz Uproszczony:
  •    jest narzędziem uniwersalnym,
  •    umożliwia każdemu podatnikowi, który składa JPK_VAT z deklaracją przygotowanie pliku do wysyłki,
  •    dotyczy wszystkich możliwych krajowych i transgranicznych rodzajów procedur przewidzianych przepisami.
  Klient JPK WEB umożliwia:
  •    wysyłkę:
    - plików przygotowywanych w bezpłatnych narzędziach,
    - plików przygotowywanych w programach komercyjnych,
  •    przez funkcję „Podglądu i edycji pliku":
    - wczytanie i dalszą edycję wcześniej zapisanych kopii roboczych,
    - wczytanie plików wcześniej wysłanych w przypadku konieczności wprowadzenia w nich zmian i wysyłki korekty.
  •    ogranicza rozmiar pliku do 100 MB (oznacza to możliwość przesłania ponad 60 tysięcy wpisów).
 1. Sprzedaję części samochodowe oraz nowe i używane opony o kodzie CN 4011 i CN 4012. Czy sprzedaż opon mam oznaczyć GTU_07?
  Sprzedaży nowych i używanych opon, które są klasyfikowane do kodu CN 4011 lub CN 4012, nie oznaczasz GTU_07.
  Natomiast jeżeli sprzedajesz opony jako odpady lub surowce wtórne, które mieszczą się pod PKWiU 38.11.54.0 lub PKWiU 38.32.34.0, to stosujesz oznaczenie GTU_05.
 1. Jestem przedstawicielem podatkowym. Jak mam wypełnić plik JPK_VAT?
  Jeśli spełniasz warunki z art. 18d ustawy VAT, to:
  •    w pliku JPK_VAT z deklaracją w części ewidencyjnej wpisujesz dane, które dotyczą twoich transakcji i podmiotu, dla którego zostałeś ustanowiony,
  •    w pliku JPK_VAT z deklaracją w części deklaracyjnej wpisujesz dane, które dotyczą wyłącznie twoich transakcji i pomijasz transakcje dotyczące podmiotu, dla którego zostałeś ustanowiony (dane te są wykazywane w deklaracji VAT-13),
  •    składasz deklarację VAT-13.
  W pozostałych przypadkach:
  •    składasz odrębny plik JPK_VAT z deklaracją dla swojej działalności gospodarczej i odrębny dla podmiotu, dla którego jesteś przedstawicielem,
  •    nie składasz deklaracji VAT-13. 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.02.2021 Data publikacji: 23.02.2021 12:38 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021 12:41
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka