«Powrót

Dochody zagraniczne

Dochody zagraniczne

Dochody zagraniczne

 1. Dlaczego muszę określać swoją rezydencję podatkową?

Określenie twojej rezydencji podatkowej – czyli miejsca zamieszkania dla celów podatkowych - pozwala ci ustalić:

 • czy musisz płacić podatki w Polsce,
 • która z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ma do ciebie zastosowanie.

Za polskiego rezydenta podatkowego jesteś uznany, jeżeli:

 • posiadasz na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywasz na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

O tym, że masz miejsce zamieszkania w Polsce może świadczyć m.in.:

 • pobyt twojej najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci),
 • posiadanie mieszkania do własnej dyspozycji (najem, własność),
 • inne okoliczności (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa najmu na czas nieokreślony, umowy z dostawcami mediów),
 • posiadanie majątku ruchomego i nieruchomego (np. samochodu, domu).

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.
Jeżeli zostałeś uznany za rezydenta podatkowego przez dwa państwa, stosuje się wobec ciebie tzw. reguły kolizyjne określone we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. Słyszałem, że od 2021 r. ulga abolicyjna została zlikwidowana. Czy to prawda?

Nie. Ulga abolicyjna nie została zlikwidowana. Natomiast od rozliczenia za 2021 rok jest ona limitowana. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 1.360 zł.

Limit ten nie dotyczy dochodów, które osiągasz z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).
 1. Jestem polskim obywatelem. Kilka lat temu wyjechałem za granicę i teraz tam mieszkam. Czy muszę rozliczyć się w Polsce z dochodów, które osiągam za granicą?

Z dochodów, które osiągasz za granicą, nie rozliczasz się w Polsce - jeżeli twój wyjazd spowodował, że zmieniłeś miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (tj. od tego czasu nie jesteś polskim rezydentem podatkowym).

 1. Jestem polskim rezydentem podatkowym. W 2020 roku uzyskałem wyłącznie dochody z pracy wykonywanej w Holandii i tam opodatkowane. Czy w Polsce muszę złożyć zeznanie? Czy w rozliczeniu rocznym za 2020 rok będę miał prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy będzie ona już limitowana?

W Polsce składasz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Dochody, które uzyskałeś z pracy w Holandii, w Polsce nie są zwolnione od podatku. Rozliczasz je według skali podatkowej. Od obliczonego podatku możesz odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu, który zapłaciłeś w Holandii. Odliczasz go do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Holandii. Możesz również skorzystać z ulgi abolicyjnej bez limitu. Limit do ulgi obowiązuje od rozliczenia za 2021 rok.

 1. Jestem rezydentem Ukrainy. W 2020 roku uzyskałem dochody w Polsce. Umowa o pracę była zawarta z polskim pracodawcą. Czy muszę złożyć w Polsce zeznanie?

Tak. Składasz PIT-37 i rozliczasz się wyłącznie z dochodów osiągniętych w Polsce.
 

 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.03.2021 Data publikacji: 19.03.2021 08:08 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2021 08:08
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka