«Powrót

Obowiązki płatników

Obowiązki płatników

Obowiązki płatników

  1. Czy można opodatkować w sposób zryczałtowany należności wynikające z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jeżeli z umowy wprost nie wynika kwota wynagrodzenia, a jest ono uzależnione np. od liczby przepracowanych godzin i na koniec miesiąca może się okazać, że należność za miesiąc nie przekracza 200 zł?
  2. Po śmierci pracownika płatnik wypłaca zaległe wynagrodzenie ze stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę pośmiertną osobie uprawnionej do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. Czy pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy i wystawić tej osobie informację PIT-11?
  3. Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zawarła z inną osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowę, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło jest obowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od dokonywanej wypłaty?

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.08.2018 Data publikacji: 29.08.2018 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 13:34
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak