«Powrót

PIT – przepisy tarczy antykryzysowej

PIT – przepisy tarczy antykryzysowej

PIT – przepisy tarczy antykryzysowej

 1. Prowadzę działalność opodatkowaną według skali podatkowej. Dostałem dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy o COVID-19. Czy to dofinansowanie jest przychodem i podlega opodatkowaniu?

Jeśli przeznaczyłeś dofinansowanie na wydatki:

 • które stanowią koszty uzyskania przychodów - wówczas dofinansowanie jest przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu,
 • które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (wykluczonych z kosztów) - w takiej sytuacji dofinansowanie nie jest przychodem z działalności gospodarczej.
 1. Prowadzę działalność opodatkowaną ryczałtem. Dostałem dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy o COVID-19. Czy to dofinansowanie jest przychodem i podlega opodatkowaniu?

Nie. Dofinansowanie, które otrzymałeś nie stanowi przychodu.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Otrzymałem:
 • świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq ustawy o COVID-19,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na podstawie art. 15zs2 ustawy o COVID-19.

Czy są one przychodem, który powinienem opodatkować? Czy wydatki sfinansowane tymi świadczeniami będą kosztami uzyskania przychodów?

Świadczenia postojowe są zwolnione z opodatkowania.
Wydatki, które opłaciłeś z tych pieniędzy mogą być kosztem uzyskania przychodu na ogólnych zasadach. Katalog wydatków, które nie mogą być uznane za koszt podatkowy, znajdziesz w ustawie PIT.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie art. 15gga ustawy o COVID-19. Czy jest ono przychodem, który powinienem opodatkować?

Nie. Świadczenie, które otrzymałeś nie stanowi przychodu.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zze4 ustawy o COVID-19. Czy jest ono przychodem, który powinienem opodatkować?

Nie. Dotacja, którą otrzymałeś nie stanowi przychodu.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą. Opłaciłem składki ZUS za listopad 2020 roku. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczyłem od dochodu, a składkę zdrowotną od podatku. W styczniu 2021 roku dostałem informację z ZUS, że zostałem zwolniony z opłacenia składek za listopad 2020 roku. ZUS zwróci mi składki lub zaliczy je na bieżące zobowiązania. Jak powinienem to rozliczyć?

W zeznaniu, które złożysz za rok 2021, doliczysz kwoty odliczone w roku 2020, tj.

 • składki społeczne - do przychodu (dochodu),
 • składkę zdrowotną - do podatku.

Kwota nadpłaconych składek, które ZUS zaliczy w 2021 roku na poczet bieżących składek, jest traktowana tak samo jak składki przez ciebie zapłacone. Składki te możesz odliczyć za okres, w którym nastąpi zaliczenie.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą. W 2020 roku otrzymałem pożyczkę z Funduszu Pracy, która również w 2020 roku została umorzona na podstawie art. 15zzd ust. 7 ustawy o COVID-19. Czy jest to przychód, który powinienem opodatkować?

Nie. Otrzymana przez ciebie pożyczka jest obojętna podatkowo. Natomiast jej umorzenie nie jest przychodem w rozumieniu ustawy PIT.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej. Otrzymałem dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS na podstawie art. 15gg ustawy o COVID-19. Czy otrzymane wsparcie jest przychodem? Czy wynagrodzenia dla pracowników sfinansowane z tych środków będą kosztami uzyskania przychodów?

Otrzymane przez ciebie dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS jest przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynagrodzenie dla pracowników, które sfinansujesz ze wsparcia, może stanowić koszty uzyskania przychodu.


 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.03.2021 Data publikacji: 19.03.2021 07:45 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2021 07:45
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka