«Powrót

PIT zero dla młodych

PIT zero dla młodych

PIT zero dla młodych

  1. Czy zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT objęte są również świadczenia z tytułu praktyk absolwenckich?
  2. Czy zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, podlegają również wypłacane przez pracodawcę zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki rehabilitacyjne i zasiłki wypadkowe?
  3. Czy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT dotyczy również nierezydentów zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę?
  4. Czy podatnik, który nie ukończył 26 lat i otrzymuje przychody ze stosunku pracy może w 2019 r. korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT? Czy podatnik musi składać swojemu pracodawcy oświadczenie?
  5. Czy od roku 2020 zasadą jest stosowanie przez płatnika zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT?
  6. Czy zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT objęte są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia czy należne za okres do ukończenia 26 roku życia?
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.09.2019 Data publikacji: 11.09.2019 09:03 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 13:39
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak