«Powrót

Płatnik – deklaracje i informacje

Płatnik – deklaracje i informacje

Płatnik – deklaracje i informacje

 1. Wypłacałam pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego. W której pozycji PIT-11 powinnam go wpisać?

  Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy wykazujesz w PIT-11 w części E, w wierszu 8 (dot. wersji 26 informacji PIT-11).

 2. Zatrudniam zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenia. Wypłacałam mu zasiłek z ubezpieczenia chorobowego. W której pozycji PIT-11 mam go wpisać?

  Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zleceniodawcę są przychodami z innych źródeł. Wykazujesz je w PIT-11 w części F, poz. 76-77 (dot. wersji 26 informacji PIT-11).

 3. Wypełniam deklarację PIT-4R. Zatrudniam również pracowników poniżej 26 roku życia, którzy uzyskali wyłącznie przychody wolne od podatku oraz takich pracowników, od których dochodów zaliczka wynosi „zero". Czy w liczbie podatników powinnam ich uwzględnić?

  Nie. Do liczby podatników w PIT-4R nie wliczasz pracowników, od których nie pobierasz zaliczki na podatek.

 4. W 2020 roku zatrudniałam tylko jednego pracownika do 26 roku życia, który wszystkie przychody miał wolne od podatku. Nie pobierałam ani nie płaciłam zaliczek na podatek od wypłaconego wynagrodzenia. Czy mam złożyć „zerową" deklarację PIT-4R?

  Nie. Deklarację PIT-4R składasz tylko wtedy, jeśli miałaś obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

 5. Jaka wersja formularza PIT-4R i PIT-11 jest właściwa do dochodów za 2020 rok?

  Składasz deklarację PIT-4R w wersji 11, natomiast informację PIT-11 w wersji 26.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.01.2021 Data publikacji: 26.01.2021 12:56 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2021 14:20
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka