«Powrót

Zwolnienie z opodatkowania PIT

Zwolnienie z opodatkowania PIT

Zwolnienie z opodatkowania PIT

  1. Czy świadczenie wypłacone po śmierci ubezpieczonego osobom wskazanym przez niego w polisie na życie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy zapomoga otrzymana w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
  3. Podatnikowi na podstawie wyroku sądu zostały przyznane alimenty w wysokości 1.500 zł miesięcznie od byłego małżonka. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  4. Czy dochody uzyskane ze sprzedaży jagód i grzybów leśnych, które podatnik zebrał własnoręcznie, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.03.2017 Data publikacji: 08.03.2017 13:37 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 13:42
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak