«Powrót

Działania MF i KAS w 2021 roku

Działania MF i KAS w 2021 roku

Działania MF i KAS w 2021 roku

Tekst: Podsumowanie 2021 roku w MF i KAS
 • Nowoczesny system podatkowy, przyjazna administracja skarbowa i stabilne finanse państwa – w tych trzech hasłach zawarte są kluczowe działania Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przez ostatni rok.
 • Praca w resorcie finansów skupiona była przede wszystkim wokół obniżania podatków i działań sprzyjających odbudowie polskiej gospodarki.

Nie zmieniamy obranego przez nas kierunku działania. Stawiamy na potrzeby klientów, czyli naszych obywateli. Chcemy, by rozwiązania podatkowe poprawiały komfort życia w Polsce i były silnym impulsem wpływającym na szybki rozwój gospodarczy naszego kraju. Dlatego w MF i KAS przygotowaliśmy Podatkowy Polski Ład, dalsze ułatwienia w kontakcie z administracją skarbową, kolejne rozwiązania upraszczające rozliczanie podatków oraz proinwestycyjne i prospołeczne budżety państwa

– wskazuje minister finansów Tadeusz Kościński.

Jak informuje, Polska gospodarka weszła już na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii. Zakładamy, że wzrost PKB wyniesie 4,9% w 2021 r., a w przyszłym roku 4,6 %.

Dobrze oceniają nas największe światowe instytucje finansowe i agencje ratingowe

– informuje szef MF.

Podatkowy Polski Ład

Polski Ład to obok historycznej obniżki podatków wiele rozwiązań dla przedsiębiorców. Kolejnym elementem są działania, które zmobilizują do uczciwego płacenia składek i podatków, bez szukania przed nimi ucieczki

– podkreśla Tadeusz Kościński.

Polski Ład wprowadza nasz system podatkowy w XXI wiek, równając go z najnowocześniejszymi systemami podatkowymi w Europie

– dodaje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci 18 mln osób. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Podatek o stawce 32% zapłaci o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys. Nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Historyczny wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.
 • Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.
 • Kolejna obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.
 • Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł.
 • Fair Play w zakresie składki zdrowotnej.
 • Podatkowy restart gospodarki – pakiet rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom.
 • Podatkowe fair play wobec państwa.

Więcej informacji: Nowoczesny, sprawiedliwy i konkurencyjny system podatkowy w Polsce

Bezpieczne i stabilne finanse publiczne

Mamy stabilną sytuację finansów publicznych. Rosną dochody budżetu państwa. Dzięki tym pieniądzom możemy realizować wiele ważnych społecznie programów i projektów

– mówi wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Dobra kondycja budżetu pozwala też zwiększać nakłady na ochronę zdrowia, waloryzować emerytury i renty, zwiększać wydatki na obronę narodową, rolnictwo, szkolnictwo wyższe i naukę. Finansujemy również ważne inwestycje w zakresie kultury czy transportu. Na dobrej sytuacji finansów publicznych w ostatnich latach korzystają samorządy

– dodaje wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Znowelizowany budżet na 2021 r. to budżet proinwestycyjny. Dane z wykonania i prognozy wskazują, że w tym roku dochody będą znacznie wyższe niż pierwotnie zaplanowaliśmy. Z kolei budżet na 2022 r. dzięki wydłużeniu klauzuli wyjścia z reguł unijnych i krajowej stabilizującej reguły wydatkowej zaprojektowaliśmy tak, aby był kolejnym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Znajdą się w nim zarówno środki na realizację zadań inwestycyjnych stymulujących rozwój gospodarki, jak i na kluczowe programy społeczne.

Przewidujemy, że budżety samorządowe zamkną się pod koniec roku rekordowymi nadwyżkami.

Od 2021 r. prognozowana jest stopniowa redukcja deficytu po wzroście w kryzysowym 2020 r. wynikającym z odważnych rządowych działań antykryzysowych.

W 2021 r. spodziewamy się spadku relacji długu publicznego do PKB, ten pozytywny trend będzie kontynuowany również w kolejnych latach. Unijne kryterium 60% PKB pozostaje spełnione, a krajowe progi ostrożnościowe są niezagrożone. Tegoroczny limit wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa wynosi 26 mld zł (1% PKB) i jest o 3,3 mld zł mniejszy od zeszłorocznego wykonania. Można oczekiwać, że tegoroczny deficyt według metodyki unijnej (general government) wyniesie poniżej 4 proc. PKB.

Zgodnie ze strategią zarządzania długiem, finansowanie potrzeb pożyczkowych odbywa się przede wszystkim na rynku krajowym, co służy ograniczaniu ryzyka kursowego i wspomaga naszą stabilność makroekonomiczną.

Potrzeby pożyczkowe 2021 r. zostały całkowicie sfinansowane.

Polska ma korzystną sytuację makroekonomiczną, a nasza gospodarka okazała się wyjątkowo odporna na COVID-19. Potwierdzają to pozytywne oceny instytucji międzynarodowych (m.in. OECD, Komisji Europejskiej, Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego), a także agencji ratingowych, które podtrzymały ratingi dla Polski (S&P, Fitch: A-, Moody's: A2).

Odpowiedzialna i nowoczesna polityka podatkowa

Ostatni rok w podatkach upłynął pod znakiem ich obniżania, upraszczania systemu podatkowego i tworzenia rozwiązań ułatwiających firmom inwestycje. Dzięki szerokiemu pakietowi ułatwień i preferencji dla firm, system podatkowy wspomaga ich rozwój. Zaprojektowane i wprowadzane w tym roku przepisy posłużą nie tylko teraz, ale też w następnych latach. To gwarancja wieloletniego rozwoju

– zaznacza wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Podatkowy restart gospodarki to nie tylko szeroka dostępność prostych i wygodnych form rozliczeń, estońskiego CIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale również silne wsparcie inwestycji i innowacji u przedsiębiorców. Dzięki zmianom w podatkach, od 2022 r. łatwiej będzie firmom pozyskać niezbędnych pracowników i potrzebny do rozwoju kapitał, a realizacja inwestycji stanie się dla biznesu po prostu tańsza. Na koniec wdrażamy rozwiązania które zwiększą atrakcyjność Polski jako miejsca inwestowania

– dodaje wiceminister Sarnowski.

Istotną zachętą do postawienia na Polskę będą, oprócz niższych podatków, ułatwienie tworzenia i działania Podatkowych Grup Kapitałowych oraz możliwość tworzenia grup VAT, tj. zwiększenie dostępu do rozwiązań pozwalających na tańsze, mniej czasochłonne rozliczenie podatku. Dzięki Porozumieniu Inwestycyjnemu (Interpretacji 590) łatwiej będzie uzyskać informację o podatkowych konsekwencjach planowanej w Polsce dużej inwestycji. Dzięki przepisom o Polskiej Grupie Holdingowej, inwestorzy będą mieli większą swobodę w kształtowaniu portfolio swoich inwestycji w Polsce.

Od stycznia łatwiej będzie firmom, nawet tym mniejszym, wejść na giełdę, a inwestorom – skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pośrednika, jakim są fundusze Venture Capital. Pomogą w tym ulga na IPO, ulga na inwestycję w giełdowych debiutantów oraz ulga dla firm inwestujących za pośrednictwem funduszy VC, czyli pakiet rozwiązań które ułatwią łączenie ludzi z pieniędzmi z ludźmi z pomysłem.

System podatkowy wspierać będzie przedsiębiorcę na każdym etapie procesu produkcyjnego, od pomysłu na produkt aż po sprzedaż gotowego towaru. Ulga na innowacyjnych pracowników ułatwi wdrażanie innowacji w firmach, ulga na prototyp sprawi, że tańsze stanie się przeniesienie pomysłu na poziom produkcji a dzięki uldze na robotyzację zmniejszy się koszt unowocześnienia linii produkcyjnej.

Zmiany w podatkach ułatwią przedsiębiorcy dostęp do pracownika. Obok obowiązującego od dwóch lat PIT-0 dla młodych, działać zaczną ulga na powrót i PIT-0 dla seniora, które zachęcą do powrotu na polski rynek pracy osoby z zagranicznym doświadczeniem oraz ułatwią osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, kontynuowanie aktywności zawodowej.

Dzięki SLIM VAT 2 rozliczanie podatku od towarów i usług będzie jeszcze prostsze. Część uproszczeń obowiązuje już od 1 października 2021 r. Możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS będzie natomiast możliwa od 1 stycznia 2022 r. SLIM VAT 2 to również zmiana rozporządzenia w zakresie zasad uznawania biletów za faktury.

Prowadzenie biznesu ułatwi też e-faktura Od stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z niej dobrowolnie. Podatnicy wybierający e-fakturę otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni (z 60 na 40). Planujemy, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z tego rozwiązania.

Polska dołączy do grona technologicznych pionierów i jako czwarty kraj Unii Europejskiej udostępni przedsiębiorcom e-fakturę. Jest duża wygoda dla biznesu, bo dokument ma ustrukturyzowany charakter, a korzystanie z niej uprawnia do szybszego zwrotu VAT. Jest to też ważny krok który przywróci uczciwym firmom równe warunki konkurencji. Szybszy dostęp administracji do danych to przyspieszenie analityki, dzięki czemu czas działania podatkowych przestępców oraz żywotność karuzel podatkowych kilkukrotnie się skrócą – z kilku miesięcy do najwyżej kilku tygodni

– wskazuje wiceminister Sarnowski.

W 2021 r. kontynuowaliśmy międzynarodowy dialog na temat sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach OECD. Podpisaliśmy porozumienie w sprawie stworzenia regulacji prawnych dotyczących opodatkowania cyfrowych gigantów i wprowadzenia globalnego podatku minimalnego. To kolejny krok w walce z rajami podatkowymi i zwalczania mafii VAT-owskich. Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej w trudnym 2020 r. luka VAT w Polsce nie tylko nie wzrosła, ale uległa dalszemu spadkowi do poziomu 10 proc. Uprościliśmy też regulacje dotyczące podatku u źródła. Wprowadziliśmy zmiany w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie w Polsce obowiązywać podatek od wielkich korporacji.

Działaniem uszczelniającym jest także wprowadzony w tym roku pakiet e-commerce. Jego celem jest też ułatwienie handlu internetowego między krajami UE i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z UE.

Dla firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless, przygotowaliśmy program Podatnik Bezgotówkowy. Uzyskanie statusu „Klienta Premium" będzie możliwe od 2022 r. Firma, która go otrzyma, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

Wdrożyliśmy projekt VAT_OUT polegający na zastąpieniu odrębnego przesyłania deklaracji VAT i informacji z ewidencji VAT jednym łącznym plikiem JPK_V7M (JPK_V7K). Wdrożenie jednego pliku powiązane zostało ze zniesieniem obowiązku składania dotychczasowych załączników do deklaracji VAT.

Tegoroczne zmiany dotyczyły też zmian w akcyzie. Pakiet akcyzowy uszczelnił system i pomógł wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych. W odpowiedzi na potrzebę przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi alkoholu i wyrobów tytoniowych na zdrowie Polaków, zaproponowaliśmy stopniowe zwiększanie akcyzy na nie.

Nowoczesna i przyjazna KAS

Nasze skuteczne działania przynoszą efekty w postaci większych wpływów podatkowych do budżetu, znacznej redukcji luki VAT, uszczelnienia systemu podatkowego, eliminacji z rynku nielegalnych towarów i ograniczenia szarej strefy. W centrum uwagi KAS znajduje się klient i to dla niego KAS się zmienia. Efekty widać w wysokich ocenach wystawianych nam przez podatników w prowadzonym od kwietnia tego roku ankietowym badaniu satysfakcji po wizycie w urzędzie skarbowym

– podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Cały czas usprawniamy procesy w Krajowej Administracji Skarbowej. Dążymy do ciągłej poprawy jakości obsługi i ułatwiania załatwiania spraw urzędowych, rozwijamy nasze mocne strony i poprawiamy obszary tego wymagające. W e-Urzędzie Skarbowym udostępniamy nowe e-usługi dla różnych grup naszych klientów. Uruchomiliśmy system EUREKA, który ułatwia dostęp do informacji podatkowej i celnej

– wymienia zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

e-Urząd Skarbowy (e-US) to serwis, który zapewnia dostęp do szeregu informacji podatkowych i e-usług jak np. Twój e-PIT (elektronicznie złożono 19,6 mln deklaracji podatkowych za 2020 r., z czego ponad połowę – 10,1 mln przez Twój e-PIT). Serwis, budowany etapami do września 2022 r., pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. e-US cieszy się dużą popularnością. Zalogowano się do niego już ponad 50,5 mln razy. Za pomocą e-US można też zarejestrować się do systemu e-TOLL.

e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które wystartowało 24 czerwca 2021 r. To system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (o masie powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) dla pojazdów ciężkich i lekkich. 1 października 2021 r. (po wygaszeniu systemu viaTOLL) e-TOLL stał się jedynym systemem umożliwiającym opłatę elektroniczną za przejazd po drogach płatnych w Polsce. Dzięki niemu od 1 grudnia 2021r. po państwowych odcinkach autostrad można jeździć bez zatrzymywania się przed szlabanem. System umożliwia opłacanie przejazdów tymi autostradami z wykorzystaniem rządowych aplikacji mobilnych e-TOLL PL BILET oraz e-TOLL PL.

Nowy PUESC to kolejny krok w cyfryzacji usług KAS. Udostępniamy w nim nowe i ulepszone elektroniczne usługi w obszarze celno-granicznym i akcyzowym oraz nowe rozwiązania organizacyjno-techniczne na przejściach granicznych uszczelniające system podatkowy, a także usprawniające obsługę przedsiębiorców i podróżnych. Elementem PUESC jest TAX FREE, czyli system zwrotu VAT podróżnym. Obecnie w formie papierowej, od przyszłego roku w formie elektronicznej.

KAS wspiera podatników, którzy w związku z COVID-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. Mogą oni wystąpić z wnioskiem o rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych. W 2021 r. KAS przyznała im ulgi na łączną kwotę ponad 3,6 mld zł.

Dbamy o uczciwą konkurencję i skutecznie walczymy z nieprawidłowościami. Do weryfikacji rozliczeń podatkowych wykorzystujemy rozbudowane bazy danych i zaawansowane narzędzia analityczne. Kontrole podatkowe coraz częściej zastępujemy mniej uciążliwymi dla podatników czynnościami sprawdzającymi. Działania kontrolne KAS prowadzone są tylko w uzasadnionych sytuacjach i nie są przypadkowe, bo typowanie do kontroli opieramy na analizie ryzyka

– wyjaśnia zastępca szefa KAS Mariusz Gojny.

Od stycznia do listopada 2021 r. KAS przeprowadziła:

 • 2 485 kontroli celno-skarbowych. Kwota ustaleń – 5,04 mld zł (w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. nastąpił wzrost udziału wpłat w ustaleniach o 8,5%, wzrost wpłat z decyzji
  o 23,2%, wzrost wpłat z korekt o 29,6%).
 • 11 912 kontroli podatkowych. Kwota uszczupleń – 2,17 mld zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek liczby przeprowadzonych kontroli o 4,6%).
 • 2 271 427 czynności sprawdzających. Kwota uszczupleń – 3,99 mld zł. (w porównaniu z 2020 r. nastąpił wzrost liczby przeprowadzonych czynności o 8,4%).

W tym okresie zrealizowano 243 blokady w ramach systemu STIR. Zablokowano środki na 1 169 rachunkach bankowych na łączną kwotę 83,86 mln zł (w porównaniu do jedenastu miesięcy 2020 r. to wzrost zablokowanych rachunków o 20,5%).

W ciągu jedenastu miesięcy 2021 r. KAS ujawniła ok. 293 mln sztuk nielegalnych papierosów. Zlikwidowano 37 nielegalnych fabryk i krajalni wyrobów tytoniowych. Ujawniono ok. 53 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Zlikwidowano 25 bimbrowni i 2 odkażalnie alkoholu.

Samorządowy Polski Ład

Sytuacja finansowa JST jest dobra, a po wprowadzeniu Polskiego Ładu żaden samorząd nie będzie miał dochodów mniejszych niż sam prognozował.

W tym roku samorządy otrzymały dodatkowe 8 mld zł na dowolne cele. Prognozujemy, że łącznie środki wszystkich JST z PIT, CIT (z dodatkowymi 8 mld zł) będą wyższe o 10,3% od tych prognozowanych przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Poza tym 2 grudnia 2021 r. JST (1714 gmin) otrzymały jeszcze 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Dodatkowo wychodząc naprzeciw postulatom samorządów, w 2021 r. wprowadziliśmy rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST. Dadzą one gwarancję stabilnych dochodów. Jeżeli dochody samorządów z PIT i CIT spadną poniżej poziomu referencyjnego, to JST otrzymają dodatkowo zwiększoną subwencję rozwojową. Od 2022 r. dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy zostanie oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT.  By wzmocnić inwestycje, samorządy będą otrzymywać na nie dodatkowe pieniądze (nowa część subwencji ogólnej – część rozwojowa) dzielone algorytmem. Powstał też Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Klient zawsze na pierwszym miejscu

Nasze programy i projekty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, które na bieżąco badamy. Nasze usługi są coraz nowocześniejsze i wygodniejsze. Coraz więcej spraw podatkowych załatwimy nie wychodząc z domu.

Działa uruchomiony w zeszłym roku Głos Podatnika. Obywatele zgłosili już 520 pomysłów dotyczących m.in. możliwości korzystania z usług urzędów skarbowych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, w tym możliwość złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki zgłaszanym pomysłom wprowadziliśmy również szereg zmian w przepisach, m.in. zlikwidowaliśmy obowiązek oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, który był warunkiem pomniejszenia należnego podatku VAT. Wprowadziliśmy też dwa alternatywne warianty opodatkowania podatkiem CIT i ujednoliciliśmy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kontynuujemy spotkania z cyklu Dialog z Biznesem. Rozmowy dotyczą przede wszystkim podatkowej części Polskiego Ładu, skarbowości, finansów, regulacji podatkowych. W 2021 r. zorganizowaliśmy 19 spotkań, w których udział wzięło ok. 600 przedstawicieli biznesu z różnych branż.

W marcu 2021 r. udostępniliśmy na swojej stronie internetowej dashboardy makroekonomiczne. To na bieżąco aktualizowane dwa raporty przedstawiające najważniejsze dane i prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej i fiskalnej Polski oraz porównanie tych wielkości z innymi państwami UE.

W czerwcu ruszył Monitor Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, który umożliwia śledzenie na bieżąco postępów w realizacji Strategii. Powstało Forum Akcyzowe. MF wydał wiele objaśnień podatkowych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.12.2021 Data publikacji: 30.12.2021 10:03 Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2021 10:06
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka