«Powrót

Embargo na import węgla z Rosji z podpisem Prezydenta

Embargo na import węgla z Rosji z podpisem Prezydenta

Embargo na import węgla z Rosji z podpisem Prezydenta

Pióro do pisania leżące na czystej kartce papieru.
  • 14 kwietnia 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
  • Ustawa wprowadza zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi.

Ustawa, mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, zakazuje wprowadzania na terytorium Polski, przemieszczania między dwoma państwami przez jej terytorium oraz przemieszczania z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), węgla klasyfikowanego do pozycji 2701 Nomenklatury Scalonej (CN) oraz koksu klasyfikowanego do pozycji 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Kontrole w zakresie przestrzegania tego zakazu będą prowadzić naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Otrzymali oni ustawowe uprawnienia aby w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, dokonać zajęcia towaru oraz wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Osoba lub podmiot łamiące zakaz podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł, nakładanej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.04.2022 Data publikacji: 19.04.2022 07:05 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2022 07:05
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka