«Powrót

Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów

Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów

Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów

Minister Tadeusz Kościński, minister Przemysław Czarnek, minister Anna Chałupa i dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości Anna Orchowska.
Minister Tadeusz Kościński, minister Przemysław Czarnek
Minister Tadeusz Kościński, minister Przemysław Czarnek, minister Anna Chałupa i dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości Anna Orchowska
Minister Tadeusz Kościński.
Minister Anna Chałupa.
Minister Przemysław Czarnek.
  • Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki utworzą uczelnię.
  • Planujemy, że pierwsi studenci będą mogli rozpocząć naukę już w roku akademickim 2022/2023.

8 czerwca 2021 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisali list intencyjny w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów. W wydarzeniu udział wzięła zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

"Chętnie wspieramy inicjatywy, które dają możliwość profesjonalnego kształcenia kadr administracji publicznej. Łączymy siły i wspólnie z resortem finansów działamy, by powstała nowoczesna uczelnia z szerokim programem nauczania, stawiająca przede wszystkim na jego wymiar praktyczn"

– podkreśla minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Utworzenie uczelni, która będzie kształciła dla resortu finansów wysoko wykwalifikowane kadry, to odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Stale dostosowujemy nasze działania i usługi do potrzeb obywateli tak aby, by były one nowoczesne, przyjazne i wygodne oraz wychodziły naprzeciw zmieniającym się trendom. Do tego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie naszych pracowników"

– mówi minister Kościński.

"Możliwość specjalistycznego kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest niezbędna również dla skutecznego dbania o stabilne i efektywne finanse publiczne"

– dodaje minister.

"W Krajowej Administracji Skarbowej realizowany jest program Klient w centrum uwagi KAS. Chcemy być administracją nowoczesną, stawiającą na cyfryzację, zapewniającą wysoką jakość obsługi naszych klientów. Niewątpliwie pomoże w tym utworzenie uczelni. Zależy nam na tym, by pracownicy KAS byli jeszcze bardziej kompetentni, świadomi, ale także pewni swojej wiedzy i umiejętności. Chcemy by mieli oni wszechstronne wykształcenie z zakresu prawa, administracji, nauk ekonomicznych i społecznych"

podkreśla zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Program dla studentów

Wykładowcami będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego oraz wybitni specjaliści. Uczelnia będzie kształcić w szeroko rozumianym zakresie skarbowości, oferując zarówno studia o profilu praktycznym i specjalistycznym. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt praktyczny edukacji, m.in. poprzez praktyki zawodowe w jednostkach podległych ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Uczelnia będzie też stanowić forum dialogu o finansach publicznych oraz będzie prowadzić badania z zakresu administracji skarbowej, analizy podatkowe i działalność wydawnicza. Celem postawionym uczelni jest wsparcie wzrostu efektywności działania MF i KAS.

Korzyści

Oczekiwanym korzyściami z utworzenia szkoły wyższej resortu finansów są przede wszystkim: rozwój kompetencji obecnych i przyszłych pracowników, wzrost efektywności administracji skarbowej, budowanie lepszych kontaktów z klientami.

"Powstanie uczelni i program studiów pozwolą także na dalsze budowanie etosu pracowników administracji skarbowej"

– podkreśla wiceminister Chałupa.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.06.2021 Data publikacji: 09.06.2021 06:28 Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2022 11:20
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka