«Powrót

Druga umowa w ramach Programu Współdziałania

Druga umowa w ramach Programu Współdziałania

Druga umowa w ramach Programu Współdziałania

Uczestnicy spotkania, z prawej strony szef KAS Bartosz Zbaraszczuk i z-ca Szefa KAS Anna Chałupa.
  • 13 lipca 2022 r. minister Bartosz Zbaraszczuk podpisał kolejną umowę w ramach Programu Współdziałania.
  • Jest to druga tego typu umowa zawarta przez Szefa KAS z biznesem.
  • Kolejnym uczestnikiem Programu Współdziałania jest Basell Orlen Polyolefins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

"Program Współdziałania to nowa forma relacji pomiędzy dużymi podatnikami a Krajową Administracją Skarbową. Cieszę się, że kolejna firma przystąpiła do tego Programu. Udział w nim oznacza dla biznesu wiele korzyści"

– podkreśla Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk

Program Współdziałania

Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Współpraca w ramach Programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników.

Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

W ramach Programu, Krajowa Administracja Skarbowa dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Korzyści dla podatników

Podatnicy, którzy przystąpią do Programu będą mieli m.in. możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z ulg w spłacie odsetek. Udział w programie przyniesie firmom również korzyści wizerunkowe.

Przepisy dotyczące Program weszły w życie od 1 lipca 2020 r. i od tego momentu podatnicy mogą składać wnioski o zawarcie umowy. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych umów o współdziałanie.

Więcej informacji o Programie na Portalu Podatkowym: Program Współdziałania.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.07.2022 Data publikacji: 14.07.2022 06:22 Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2022 06:22
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka