«Powrót

Klienci zadowoleni z obsługi przez Krajową Informację Skarbową

Klienci zadowoleni z obsługi przez Krajową Informację Skarbową

Klienci zadowoleni z obsługi przez Krajową Informację Skarbową

  • Pod koniec ubiegłego roku Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) prowadziła badanie satysfakcji swoich klientów, którzy korzystają z kanału e-mailowego.
  • Ponad 80 % badanych pozytywnie oceniło jakość i czas odpowiedzi udzielonej przez KIS.
  • Z badania wynika też, że większość klientów KIS korzysta z kanału telefonicznego, a najczęstszym źródłem informacji o podatkach jest internet, w tym podatki.gov.pl.

Ankieta zawierała 6 pytań zamkniętych. Jej wypełnienie było dobrowolne i anonimowe. Link do ankiety był dołączony do ponad 5,5 tys. e-maili, wysyłanych do klientów KIS wraz z odpowiedzią na pytanie zadane przez formularz na stronie podatki.gov.pl.
Dzięki badaniu chcieliśmy dowiedzieć się, jak podatnicy oceniają jakość i czas udzielonej przez KIS odpowiedzi. Zależało nam też na lepszym poznaniu naszych klientów: z jakich usług KIS korzystają, z jakich innych źródeł czerpią informacje podatkowe i celne.

KIS wyczerpująco i szybko odpowiada na pytania e-mailowe

Na pytanie o to, czy odpowiedź na pytanie zadane e-mailem była wyczerpująca - 80,36% odpowiedziało twierdząco („zdecydowanie tak" - 59,82% i „raczej tak" - 20,54%).
Bardzo pozytywnie klienci ocenili również termin, w jakim otrzymali odpowiedź. 83,63% osób jest zadowolonych z czasu oczekiwania na odpowiedź („zdecydowanie tak" – 55,65% i „raczej tak" – 27,98%).
Prawie połowa ankietowanych (46,73%) zadeklarowała, że korzysta z tej formy uzyskania informacji pierwszy raz. Ponad połowa (56,19%) pytana o korzystanie z innych usług świadczonych przez KIS podała, że dzwoni na infolinię.

Wykres słupkowy: 56,19 % ankietowanych korzysta z usług infolinii, 6,96 % korzysta z czatu, 9,02 % złożyło wniosek o wydanie interpretacji a 1,29 % ankietowanych złozyło wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 
Jako inne źródła informacji klienci kanału e-mailowego KIS najczęściej wskazywali na internet, w tym na strony resortu finansów, np. podatki.gov.pl (33,38%).
 Wykres słupkowy obrazujący z jakich innych źródeł informacji korzystają ankietowani. 33,38 % klientów wskazało na strony resortu finansów; 32,39 % na inne strony internetowe; 7,61 % na prasę, radio i telewizję; 17,89 % ankietowanych korzysta z uslug urzędu skarbowego; 5,21 % ankietowanych korzysta z usług doradztwa podatkowego.

Najczęściej na ankietę odpowiedziały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (33,63%). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 22,32% ankietowanych.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili naszą ankietę. Zebrane wyniki pozwolą na ulepszenie jakości usług świadczonych przez Krajową Informację Skarbową.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.02.2021 Data publikacji: 11.02.2021 08:10 Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2021 08:59
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka