«Powrót

Od 1 stycznia duże zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Od 1 stycznia duże zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Od 1 stycznia duże zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Dwie uśmiechnięte kobiety, napis Tax Free for tourists.
 • Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku.
 • Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Jest to rozwiązanie dla:

 • podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł,
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej,
 • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów. Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Nowe rozwiązanie zapewni przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z organami podatkowymi. Dla podróżnych to przede wszystkim:

 • skrócenie czasu obsługi,
 • szybki zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych,
 • elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE.

Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Taki system ma między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

Jak po zmianach podróżny będzie mógł odzyskać VAT w ramach TAX FREE?

Wideo

 

Film z napisami w 4 wersjach językowych.

 1. Jeśli jesteś podróżnym, uprawnionym do skorzystania z TAX FREE:
 • Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE.
 • Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.
 • Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE.
 • Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy).
 • Wybierz formę dokumentu TAX FREE (elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf lub wydruk).
 1. Sprzedawca rejestruje TAX FREE - Twój dokument TAX FREE jest przekazywany na granicę.
 • Zanim wyjedziesz za granicę, sprawdź czy posiadasz:
  • dokument elektroniczny na urządzeniu mobilnym lub
  • wydrukowany dokumentu TAX FREE oraz
  • wszystkie zakupione towary ujęte w dokumencie TAX FREE – jeżeli NIE – zgłoś to na granicy.
 1. Na granicy:
 • Pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym).
 • Poinformuj, których towarów brakuje.
 • Przedstaw wywożony towar (na żądanie)

System TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE. Na żądanie, wydrukowane dokumenty zostaną opatrzone pieczęcią POLSKA – CŁO.

WAŻNE:

 • Dokumenty TAX FREE wystawione w innym państwie członkowskim zostaną zarejestrowane w systemie TAX FREE. Potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO.
 • Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
 1. Otrzymujesz zwrot podatku VAT
 • Korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku.
 • Gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście.
 • Pamiętaj, nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku.

KAS informuje podróżnych

Informacje o zmianach oraz wszystkie aktualne komunikaty dostępne są na portalu granica.gov.pl/TaxFree.

Dostępna jest tam także ulotka informacyjna, która zawiera cztery wersje językowe: polską, ukraińską, angielską i rosyjską, a także film pokazujący zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2022 r.

Materiały drukowane będą także dostępne na przejściach granicznych przez które podróżni korzystający z TAX FREE wyjeżdżają z Polski.

Rejestracja sprzedawców w nowym systemie

Niespełna miesiąc pozostał przedsiębiorcom, którzy po 1 stycznia 2022 r. będą chcieli realizować sprzedaż w procedurze TAX FREE. Od 1 lipca 2021 r. kiedy Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła system rejestracyjny w nowym TAX FREE zarejestrowało się 1000 przedsiębiorców.

Jak się zarejestrować?

Należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez proces rejestracji. W jej trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie TAX FREE od początku 2022 roku.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce o zmianach w TAX FREE. Sprawdź, co i jak powinieneś zrobić, żeby dostosować swoją firmę i móc sprzedawać w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.12.2021 Data publikacji: 02.12.2021 09:54 Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2021 09:54
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka