«Powrót

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania KAS

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania KAS

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania KAS

Minister T. Czerwińska, minister M. Banaś, minister P. Cybulski i minister P. Walczak podczas konferencji nt. Krajowej Administracji Skarbowej
Minister Marian Banaś dziękuje funkcjonariuszom KAS za realizowane przez nich zadania.
Minister Paweł Cybulski omawia wdrożony przez MF JPK_VAT.
Minister Piotr Walczak przedstawia wyniki działań kontrolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy KAS.
  • W marcu mija rok od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
  • Pierwsza rocznica to dobra okazja do podsumowania wprowadzonych zmian.
  • Wyniki KAS dowodzą, że reforma administracji skarbowej była potrzebna i przynosi zakładane efekty.

Krajowa Administracja Skarbowa połączyła najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Jej utworzenie było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczny pobór należności podatkowych i celnych, ale też ochronę uczciwego biznesu. Analiza pierwszego roku funkcjonowania KAS wskazuje, że ambitne cele są realizowane.

Lepszy pobór podatków to większe wpływy do budżetu

Korzystne zmiany dostrzega minister finansów profesor Teresa Czerwińska.
„W minionym roku mogliśmy odnotować bardzo spektakularny efekt uszczelnienia systemu podatkowego, a do budżetu popłynęły dodatkowe miliardy złotych, m.in. z podatku VAT. To jest w bardzo dużej mierze efekt działania skonsolidowanych służb skarbowych" – podsumowuje.
Pierwszy rok działania KAS to przede wszystkim wyższe wpływy budżetowe. Dochody pobrane przez KAS w 2017 r. z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz cła były wyższe w porównaniu do dochodów uzyskanych w 2016 r. o około 42,5 mld zł, tj. o ponad 15%. Wzrost wpływów nastąpił we wszystkich rodzajach podatków.
Wyższe wpływy do budżetu to efekt zdecydowanych działań, zmierzających do efektywnego poboru należności podatkowych i poprawy ściągalności podatków oraz ograniczania szarej strefy, która w znaczący sposób uszczuplała wpływy budżetowe.

Duże wyzwania i ambitne cele

Utworzenie KAS było największą reformą przeprowadzoną w administracji publicznej. Proces konsolidacji trzech odrębnych struktur organizacyjnych nie był prosty tym bardziej, że administracji nie można było na czas reorganizacji „wyłączyć". Musiała ona cały czas funkcjonować i wykonywać swoje ustawowe zadania.
„Dziękuję wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom KAS, którzy uczestniczyli w procesie zmian. Bez ich zaangażowania i odpowiedzialnej postawy ta reforma nie miałaby szans powodzenia. Największą wartością KAS są tworzący ją ludzie" - podkreślił szef KAS Marian Banaś. „Wdrożenie KAS nie zostało zakończone, przed nami jeszcze wiele pracy i nowych wyzwań. Chcemy doskonalić naszą organizację, usprawniać procesy i upraszczać procedury, po to by budować nową jakość relacji z klientami ale też zapewnić komfort pracy i służby kadrom KAS" - dodaje.
Na nowe wyzwania stojące przed KAS wskazuje też minister Teresa Czerwińska:
„Przed Krajową Administracją Skarbową kolejny rok trudnych wyzwań. Wśród najważniejszych z nich trzeba wymienić dalsze konsekwentne dbanie o szczelność systemu poboru podatków, o wyprzedzanie tych, którzy próbują omijać prawo. Ważne jest też podnoszenie efektywności – także kosztowej – działania administracji skarbowej oraz unowocześnianie i informatyzacja. To właśnie analityka i systemy informatyczne mogą dziś w największym stopniu podnosić skuteczność KAS. Jej celem powinno być też podnoszenie jakości obsługi podatnika. Bardzo zależy mi, żeby ta służba była przyjazna dla właściwie wypełniających swoje obowiązki podatkowe, żeby KAS traktowała po dżentelmeńsku rzetelnych podatników, a bardzo konsekwentnie rozprawiała się z zuchwałymi oszustwami".

Dbanie o budżet i ochrona podatników

Priorytetem KAS pozostaje skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Kluczowe jest dalsze ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych. Automatyzacja czynności sprawdzających oraz pełne wdrożenie raportowania JPK_VAT w znaczący sposób przyczyni się do zwalczania oszustw podatkowych. Rozbudowa systemu analiz podatkowych KAS pozwali na rozpoznawanie i wczesne wykrywanie mechanizmów przestępstw i oszustw podatkowych, stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego państwa. KAS będzie kontynuować działania kontrolne i edukacyjne na terenie azjatyckich centrów handlowych i największych polskich targowisk. Chodzi o uporządkowanie rynku i eliminację nieuczciwych sprzedawców. Bezprecedensowe w swojej skali działania przeprowadzone przez KAS na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej pokazały, że to, co wydawało się niemożliwe, dla KAS jest możliwe.
Pobierz Podsumowanie Pierwszego roku funkcjonowania KAS (plik pdf 1.02 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.03.2018 Data publikacji: 09.03.2018 07:03 Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019 12:28
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak