«Powrót

Preferencje dla spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przekazujących pomoc dla obywateli Ukrainy

Preferencje dla spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przekazujących pomoc dla obywateli Ukrainy

Preferencje dla spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przekazujących pomoc dla obywateli Ukrainy

Flaga Ukrainy - prostokąt podzielony na dwa poziome pasy: niebieski i żółty.
  • Minister Finansów podpisał rozporządzenie o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.
  • Preferencja ma obowiązywać w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Podpisane rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zaniechanie ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń realizowanych, w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 38w ust. 1 ustawy o CIT podmiotami, na rzecz których podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek, mogą przekazywać darowizny lub świadczyć nieodpłatne świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy są:

  • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  • podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Zaniechanie poboru ryczałtu ma objąć wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów.

Nie określamy ich rodzajów, ze względu na spodziewaną ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji faktycznej, w jakiej znalazł się dany uchodźca. Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

Preferencja obowiązywać będzie w odniesieniu do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/641
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.03.2022 Data publikacji: 21.03.2022 06:36 Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2022 10:40
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka