«Powrót

Szef KAS podpisał pierwszą umowę w ramach Programu Współdziałania

Szef KAS podpisał pierwszą umowę w ramach Programu Współdziałania

Szef KAS podpisał pierwszą umowę w ramach Programu Współdziałania

Kobieta-Szefowa KAS i mężczyzna-przedstawiciel spółki SIG podpisują siedząc przy stole dokumenty. W tle baner z napisem Administracja Skarbowa.
  • 29 marca 2022 r. Szef KAS Magdalena Rzeczkowska podpisała umowę o współdziałanie z firmą SIG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • To pierwsza umowa zawarta w ramach Program Współdziałania, który jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a Krajową Administracją Skarbową.
  • Podatnicy przystępujący do Programu mogą liczyć na szereg korzyści.

Poprzez realizację Programu Współdziałania chcemy zapewnić lepsze warunki do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce, uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby i oczekiwania kluczowych podatników

– podkreśla szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

kobieta i mężczyzna prezentują dokumenty na tle ścianki Krajowa Administracja Skarbowa

Program Współdziałania

Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Współpraca w ramach Programu ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników.

Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

W ramach Programu, Krajowa Administracja Skarbowa dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Korzyści dla podatników

Podatnicy, którzy przystąpią do Programu będą mieli m.in. możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z ulg w spłacie odsetek. Udział w programie przyniesie firmom również korzyści wizerunkowe.

Przepisy dotyczące Program weszły w życie od 1 lipca 2020 roku i od tego momentu Podatnicy mogą składać wniosku o zawarcie umowy. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych umów o współdziałanie.

Więcej informacji o Programie na Portalu Podatkowym: Program Współdziałania

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.03.2022 Data publikacji: 29.03.2022 14:52 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2022 14:54
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk