«Powrót

Trzecie obchody Dnia KAS

Trzecie obchody Dnia KAS

Trzecie obchody Dnia KAS

w plenerze pomnik powstańców
w kościele funkcjonariusze ze sztandarem
w plenerze przedstawiciele KAS i KIS

W niedzielę, 6 października w Katowicach odbyły się obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej połączone z nadaniem Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach sztandaru KAS. W wydarzeniu wspólnie uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej województwa śląskiego, Krajowej Informacji Skarbowej i zaproszeni goście administracji rządowej i samorządowej województwa, przedstawiciele współpracujących organizacji i czeskiej administracji skarbowej.

Uroczystości rozpoczęły się w archikatedrze Chrystusa Króla, gdzie mszę św. w intencji pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej koncelebrował biskup Grzegorz Olszowski.

Głównym punktem uroczystego apelu na Placu Chrobrego było przekazanie przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasza Słaboszowskiego na ręce dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusza Gojnego sztandaru nadanego przez Ministra Finansów. Podczas uroczystości wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, w imieniu Prezydenta RP, odznaczył pracowników katowickiej Izby Administracji Skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej medalami „Za długoletnią służbę".

Podczas swego przemówienia wojewoda powiedział: "Chciałem Państwu bardzo podziękować, zarówno tym odznaczonym, awansowanym, docenionym, jak i wszystkim tym, którzy na co dzień pracują, wszystkim rodzinom, które wspierają w czasem niełatwej służbie. To nie jest służba, która często jest wychwalana i pokazywana jako największy przykład cnót, ale ostatnie lata udowodniły, że to właśnie Państwa zaangażowanie spowodowało, że możemy redystrybuować środki, możemy dzielić się z resztą społeczeństwa, możemy po prostu wspólnie rozwijać naszą kochaną Ojczyznę. Gratuluję również serdecznie nadania sztandaru".

Wiceminister Tomasz Słaboszowski w asyście dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Ewy Łuczak i dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusza Gojnego wręczył złote, srebrne i brązowe odznaki Zasłużonym dla Krajowej Administracji Skarbowej.

„Jako dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej szczególnie jest mi bliska wizja nowoczesnej, sprawnej administracji, która pomaga podatnikom prawidłowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec budżetu państwa". Tym słowom dyrektor Ewy Łuczak towarzyszyło podziękowanie dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, za trud i zaangażowanie włożone w wykonywanie codziennych zadań oraz ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji.  

Na zakończenie części oficjalnej można było pod Śląskim Urzędem Wojewódzkim odwiedzić edukacyjną ekspozycję stanowiących niebezpieczeństwo podrabianych towarów, okazów chronionych gatunków zwierząt i roślin (CITES) zatrzymanych podczas próby przemytu do Polski,a także podziwiać specjalistyczne pojazdy wykorzystywane przez funkcjonariuszy śląskiej Służby Celno-Skarbowej w trakcie rutynowych działań: mobilne laboratorium do badania paliw i wyspecjalizowany pojazd do prześwietlania towarów.

Ponieważ tegoroczne uroczystości odbywały się w setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego, jak również w sto lat od uformowania się skarbowości w odrodzonym państwie polskim, nie brakło w nich akcentów nawiązujących do tamtych wydarzeń.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.10.2019 Data publikacji: 09.10.2019 09:17 Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 09:19
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak