«Powrót

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Dwie osoby podają sobie dłonie nad biurkiem a trzecia dotyka tablet
  • Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i procesów, które powstały w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.
  • Program skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dla kogo
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dodatkowo spełniają następujące warunki:

  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców).

Na co dofinansowanie
Dofinansowanie można otrzymać na wydatki inwestycyjne, prace rozwojowe i usługi doradcze niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.
Wdrażany produkt lub proces musi być innowacją co najmniej w skali kraju.
Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 31 października 2019 r.
Szczegóły dot. warunków dofinansowania oraz więcej informacji o konkursach ogłaszanych w ramach 3.2.1 POIR Badania na rynek znajduje się na stronie internetowej PARP ( link otwiera okno w innym serwisie zewnętrznym).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.10.2019 Data publikacji: 10.10.2019 13:17 Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2020 08:08
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak