«Powrót

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Maseczki medyczne ułożone jedna na drugiej.
  • Komisja Europejska (KE) na wniosek większości państw członkowskich UE, w tym Polski, wydała nową decyzję zwalniającą z cła i VAT przywóz towarów potrzebnych do walki z COVID-19.
  • Decyzja ta będzie obowiązywała od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na przywóz sprzętu ochronnego i medycznego KE wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) 2021/2313 (data publikacji 28 grudnia br.), która umożliwia dalsze stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT przywozu m.in. do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19. Decyzja została skierowana do 23 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowa decyzja „zastępuje" decyzję Komisji (UE) 2020/491, której moc obowiązująca była trzykrotnie przedłużana, ostatnio do 31 grudnia 2021 r., o czym informowaliśmy w komunikacie: KE przedłużyła zwolnienia z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Możliwość stosowania zwolnienia przywozu z cła i VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 została wysłużona do 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Decyzja Komisji (UE) 2021/2313 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2022. (Dz. Urz. UE L 464 z 28.12.2021, s. 11).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.12.2021 Data publikacji: 29.12.2021 09:21 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2021 09:21
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka