«Powrót

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie

  • Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie.
  • Zaproponowana stawka podatku jest jedną z niższych w UE.
  • Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy, w tym m.in. w Portugalii, we Włoszech czy na Węgrzech.

Rynek papierosów elektronicznych jest stosunkowo młodym rynkiem, który, po okresie intensywnego wzrostu, jest relatywnie stabilny i ma swoich stałych użytkowników. W ubiegłym roku został on uregulowany ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadzono m.in. obowiązek rejestracji, badań i raportowania w zakresie papierosów elektronicznych. Wprowadzono też zakaz sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych przez internet osobom poniżej 18 lat oraz zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych.

Wyroby nowatorskie dopiero wiosną tego roku pojawiły się w sprzedaży w Polsce. Jest to rynek w bardzo wczesnym stadium rozwoju i dopiero kolejne miesiące pozwolą wstępnie określić, jak będzie się rozwijać.

Proponowane zmiany

• opodatkowanie w kraju płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich z zastosowaniem ogólnych przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych,

• obowiązek produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym lub produkcja poza składem podatkowym z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy,

• wysokość stawki akcyzy:

◦ dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł/1mililitr,

◦ dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,

• stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm w przypadku przywozu z krajów Unii Europejskich i spoza obszaru UE płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przez podróżnych,

• obowiązek oznaczania znakami akcyzy (banderolami) płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Istotnym czynnikiem opodatkowania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Dzięki znakowi akcyzy (banderoli) na opakowaniach konsumenci będą mogli sami zweryfikować legalność i jakość produktu. W ten sposób opodatkowanie uporządkuje rynek papierosów elektronicznych i ograniczy napływ tanich produktów niskiej jakości.

Niemniej ważnym aspektem nowej akcyzy jest uszczelnienie opodatkowania. Do tej pory papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie były nieopodatkowane, a są to produkty substytucyjne do papierosów. Utrzymywanie opodatkowania tylko zwykłych papierosów i nieopodatkowanie nowoczesnych wyrobów byłoby więc nierównym traktowaniem substytucyjnych kategorii.

Konsultacje

Konsultacje publiczne projektu ustawy potrwają do 12 lipca 2017 r. Przewidywany termin wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (link otwiera okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.06.2017 Data publikacji: 22.06.2017 08:54 Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020 07:42
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Nowak