«Powrót

Komunikat w sprawie biegu terminów

Komunikat w sprawie biegu terminów

Komunikat w sprawie biegu terminów

Krajowa Informacja Skarbowa informuje o rozpoczęciu biegu albo o dalszym biegu następujących terminów:

  • do wniesienia odwołania/zażalenia na rozstrzygnięcie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jako organu I instancji w sprawach dotyczących wydawania WIS,
  • do wniesienia zażalenia na rozstrzygnięcie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych,
  • do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane indywidualne interpretacje podatkowe,
  • do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu na rozstrzygnięcie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jako organu II instancji w sprawach dotyczących wydawania WIS,
  • do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu na rozstrzygnięcie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jako organu II instancji w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych,
  • do spełnienia żądań, usunięcia braków wskazanych w wezwaniach, oraz
  • do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), które przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych do czasów odwołania stanów epidemicznych zostały uchylone (art. 15zzs). Jednocześnie ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), wprowadzono rozpoczęcie biegu terminów albo dalszy bieg terminów zawieszonych po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Podstawa prawna:

  • art. 46 pkt 20 oraz art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 16 maja 2020 r.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.05.2020 Data publikacji: 25.05.2020 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2020 12:29
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Angelika Nowak