«Powrót

Zmiana w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zmiana w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zmiana w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że 7 lutego 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 ), która z dniem 22 lutego 2018 r. wprowadza zmianę m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana została wprowadzona przez art. 52 ww. ustawy, a polega ona na nadaniu nowego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów dla samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi.

Obecnie odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Nowelizacja wprowadziła zapis, że w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wartość ta ulega podwyższeniu i wynosi 30 000 euro.

Znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie w odniesieniu do pojazdów oddanych do użytkowania po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w przepisach ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.03.2018 Data publikacji: 06.03.2018 13:27 Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2018 15:06
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Nowak Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk