«Powrót

Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego - Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu

Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego - Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu

Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego - Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu

Krajowa Informacja Skarbowa, zgodnie z § 2a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informuje o posiadanych zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Stosownie do treści ww. rozporządzenia, składniki ujęte w wykazie mogą być nieodpłatnie przekazane lub darowane na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych. Warunkiem nieodpłatnego przekazania lub darowizny wskazanego składnika rzeczowego majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku kierowanego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zgodnie z § 38 ust. 4 ww rozporządzenia.

W załączeniu:
1.     Treść ogłoszenia (ogłoszenie do BIP)
2.     Załącznik nr 1 - wykaz zużytych składników majątku ruchomego
3.     Załącznik nr 2 - wykaz zużytych składników majątku informatycznego

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.11.2021 Data publikacji: 23.11.2021 15:02 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2021 15:04
Autor: Kamila Małek Osoba publikująca: Marek Pękala Osoba modyfikująca: Marek Pękala