Załatw sprawę przez internet

  Załatw sprawę przez internet

  Załatw sprawę przez internet

  Formularz internetowy - pytanie e-mail

  Ogólna informacja podatkowa i celna udzielana jest przez Krajową Informację Skarbową różnymi kanałami komunikacji, również w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza  w Portalu Podatkowym.

  Za pośrednictwem formularza można uzyskać odpowiedź  Krajowej Informacji Skarbowej na zapytanie e-mail – w zakresie:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług (VAT), kas rejestrujących, zwrotu VAT na materiały budowlane (VZM),
  • identyfikacji podatkowej (NIP),
  • podatku akcyzowego,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn,
  • procedur dotyczących e-Deklaracji,
  • zeznań podatkowych osób fizycznych
  • przepisów celnych i Brexit,
  • gier hazardowych,
  • Intrastatu,
  • usługi Twój e-PIT.

  Czat z konsultantem

  W tym celu w Portalu Podatkowym należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem.  Rozmowa odbywa się z wykorzystaniem specjalnego formularza online, zgodnie z Regulaminem korzystania z tej usługi. Czat z konsultantem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie  ePUAP to:  /KIS/SkrytkaESP

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej można złożyć do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP): /KIS/wnioski

  Aby złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KIS:

  1. przekazanie dokumentu przez platformę ePUAP;
  2. dostarczenie dokumentów w godzinach pracy do kancelarii KIS na następujących nośnikach danych:

  dyskietka 1,44 MB,

  pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,

  płyta CD, DVD.

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w kancelarii.

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KIS:

  1. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
  2. akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, ZIP;
  3. wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB;
  4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Zaświadczenia elektroniczne

  O zaświadczenie można zawnioskować elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste.

   

  Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)– portal usługowy

   

  Logo PUESC

  Portal skierowany jest do każdego, kto zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków lub chce skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów, w szczególności w zakresie:

  • obrotu towarowego z państwami trzecimi (eksport, import i tranzyt
  • towarów), w tym przywozu towarów zakupionych na portalach aukcyjnych
  • (e-Commerce),
  • obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym ich przemieszczania w systemie
  • EMCS PL2 i opodatkowania akcyzą,
  • przewozu towarów wrażliwych i obrotu paliwami opałowymi z
  • wykorzystaniem rejestru SENT,
  • statystyki wymiany towarowej w ramach UE (Intrastat),
  • prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych,
  • przewozu środków pieniężnych (przywóz do UE i wywóz z UE),
  • zwrotu podatku VAT podróżnym w ramach TAX FREE,
  • opodatkowania wydobycia niektórych kopalin,
  • opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

  Skorzystaj z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.02.2017 Data publikacji: 23.02.2017 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2023 07:49
  Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka