Dostępność

  Dostępność

  Dostępność

  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu (SKOGN), pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych".

  Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, za pośrednictwem kancelarii.

  Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza jest dostępny w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej (pokój 1-5 parter), a ponadto znajduje się poniżej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM.

  Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, również poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, przesyłanie faksów, strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykorzystując pomoc członków rodzin lub osoby przybranej.

  Objaśnienia: Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  W związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 ze zm.) w Krajowej Informacji Skarbowej został wyznaczony koordynator ds. dostępności:

  Koordynator ds. dostępności
  Iwona Pawłowska
  tel. 33 485 34 12
  e-mail: iwona.pawlowska3@mf.gov.pl

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 10:30
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Nowak