Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Do zadań Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy:

  1. zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;

  2. prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;

  3. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;

  4. realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej;

  5. identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych;

  6. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Tryb działania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 422),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów  (Dz. Urz. Min. Fin. z 2017 r. poz. 41 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib  (Dz. Urz. Min. Fin. z 2017 r. poz. 42).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.02.2017 Data publikacji: 09.02.2017 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2021 13:18
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka