Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Do zadań Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy:

  1) zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;

  2) prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;

  2a) prowadzenie spraw dotyczących wiążących informacji stawkowych, wiążących informacji akcyzowych, wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu;

  3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;

  4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej;

  5) identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych;

  6) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Tryb działania Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów,
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.02.2017 Data publikacji: 09.02.2017 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2023 12:48
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk