Rejestry, ewidencje i archiwa

  Rejestry, ewidencje i archiwa

  Rejestry, ewidencje i archiwa

  Krajowa Informacja Skarbowa prowadzi:

  • rejestr pism i spraw; wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne. Krajowa Informacja Skarbowa prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego;
  • ewidencję skarg kasacyjnych i zażaleń wnoszonych do NSA;
  • rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu;
  • archiwum zakładowe; udostępnianie dokumentacji z tego archiwum osobom spoza Krajowej Informacji Skarbowej odbywa się za zezwoleniem Dyrektora KIS lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym archiwum w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.02.2017 Data publikacji: 09.02.2017 12:57 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 07:47
  Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Nowak