«Powrót

Konkurs MF: Podatki a ekspansja biznesu. Zgłoś swój pomysł i zostań Podatkowym Liderem!

Konkurs MF: Podatki a ekspansja biznesu. Zgłoś swój pomysł i zostań Podatkowym Liderem!

Konkurs MF: Podatki a ekspansja biznesu. Zgłoś swój pomysł i zostań Podatkowym Liderem!

Tekst: 10 edycja konkursu Podatkowi Liderzy.
  • „Podatki a ekspansja biznesu" to temat pracy konkursowej 10. jubileuszowej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych oraz ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na zmiany systemu podatkowego, które ułatwią firmom przyspieszenie wzrostu i ekspansję na nowe rynki.
  • W tej edycji Konkursu premierowo pojawia się również możliwość rozwiązania zadania analitycznego z zakresu ekonomii opodatkowania. To od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą.
  • Na najlepszych czeka 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

"W tym roku tematem pracy konkursowej będzie podatkowe wsparcie ekspansji biznesu. Ekspansja oznacza nie tylko rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych, ale również zmianę przedmiotu działalności, rozpoczęcie jej w ramach innych gałęzi gospodarki, na innym poziomie łańcucha dostaw. Decyzja o wejściu na nowy rynek często jest dla przedsiębiorcy bardzo trudna. Wiąże się z dużym ryzykiem, chociaż również niesie ze sobą możliwość znacznego wzrostu zysków. Jakie rozwiązania podatkowe mogą pomóc firmom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu ekspansji na nowe rynki? Na to pytanie odpowiedzą nam Podatkowi Liderzy"

– mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski

Funkcjonujący na polskim rynku przedsiębiorcy stale szukają nowych obszarów rozwoju swojego biznesu, eksplorują zróżnicowane pola działalności. Sprawia to, że ekspansja biznesu ma charakter różnokierunkowy, zmierzający odmiennym nurtem w zależności od potrzeb rynku, wymagań odbiorców, czy też wizji firm. Może ona mieć charakter wewnętrzny, polegający na zmianie lub rozszerzeniu profilu działalności w obrębie kraju, oraz charakter międzynarodowy. Znacznie bardziej skomplikowaną i ryzykowną formą jest ekspansja zagraniczna. Wynika to z licznych odmienności związanych z uwarunkowaniami kulturowymi oraz prawnymi państw, w szczególności spoza kręgu europejskiego.

Niepewność wynikająca z epidemii wirusa COVID-19 sprawiła, że przedsiębiorcy stali się mniej skłonni do podejmowania decyzji o ekspansji swoich przedsięwzięć. Czy jest to właściwa strategia działania dla biznesu? W jaki sposób inne państwa wspierają międzynarodową i krajową ekspansję działających tam firm? Czy rozwiązania podatkowe są w stanie zachęcić biznes do rozwoju działalności w Polsce i poszukiwania pola ekspansji poza granicami kraju? Z tymi pytaniami zmierzą się uczestnicy Konkursu.

To jubileuszowa, już 10., edycja konkursu „Podatkowi Liderzy". W dotychczasowych dziewięciu odsłonach, udział wzięło 405 uczestników, spośród których wyłoniono 118 laureatów. Wielu z nich zdecydowało się zostać Ministerstwie Finansów i kontynuować pracę w administracji publicznej.

"Wiosną 2017 r., tworząc konkurs Podatkowi Liderzy, chcieliśmy stworzyć społeczność, którą łączy nie tylko wspólne doświadczenie pracy w Ministerstwie Finansów, ale przede wszystkim pasja do podatków i chęć wdrażania w Polsce rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach. Udało nam się to osiągnąć. Laureaci Konkursu już od ponad czterech lat mają swój udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla podatników. PIT-0 dla młodych, ulga na robotyzację i e-faktura to tylko wybrane projekty, w realizacji których uczestniczyli Podatkowi Liderzy. Bardzo mnie cieszy, że mimo zakończenia staży, wciąż pozostajemy ze sobą w kontakcie. Spotykamy się z alumnami programu i rozmawiamy z nimi o podatkach widzianych z różnych perspektyw, oczyma biznesu, administracji, nauki i branży doradczej – w zależności od tego gdzie rozwijają swoje talenty"

– wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

Konkurs nie jest kierowany jedynie do prawników. W tej edycji premierowo pojawi się również możliwość rozwiązania zadania analitycznego z zakresu ekonomii opodatkowania. To od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą.

Udział w konkursie

Pisemną pracę konkursową pt. „Podatki a ekspansja biznesu" albo rozwiązanie zadania analitycznego (ocena reformy podatkowej wspierającej działalność innowacyjną przedsiębiorstw) złóż do 30 listopada 2021 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Praca pisemna nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12, zaś zadanie analityczne musi zostać rozwiązane w pakiecie Stata lub środowisku R. Raport nie powinien być dłuższy niż 4 strony A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

  • do 30 listopada 2021 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 31 grudnia 2021 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 11-20 stycznia 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 21 stycznia 2022 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: gov.pl/finanse/podatkowi-liderzy.

Podatkowym liderom oferujemy

Płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

  • udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.11.2021 Data publikacji: 02.11.2021 13:57 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2022 09:17
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka