«Powrót

Nauczyciele skorzystają na Polskim Ładzie

Nauczyciele skorzystają na Polskim Ładzie

Nauczyciele skorzystają na Polskim Ładzie

Polski Ład- w tle kobieta nauczyciel.
  • Dla nauczycieli zmiany w Polskim Ładzie są korzystne lub co najmniej neutralne.
  • Na reformie skorzysta nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany.
  • Nauczyciele nie zapłacą także wyższej zaliczki na podatek niż w zeszłym roku. Dotyczy to także nadgodzin.

Minister Finansów wydał 7 stycznia 2022 r. rozporządzenie, którym zagwarantował, że zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wynoszącego do 12 800 zł brutto, będą nie wyższe niż według przepisów obowiązujących w zeszłym roku.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia nauczycieli, w tym nadgodzin. Wszystkie wypłaty dokonane po 7 stycznia 2022 r. powinny pozostawać w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Finansów. W przypadku jednak pobrania przez pracodawcę wyższej zaliczki w styczniu 2022 r., nauczycielowi przysługuje niezwłocznie zwrot (o ile pracodawca nie przekazał jeszcze tej zaliczki do urzędu skarbowego).

Zasady te mają zastosowanie do przychodów faktycznie pobranych, niezależnie od tego czy wypłacane są „z góry" czy „z dołu". Przychodem z pracy na etacie są bowiem świadczenia/ pieniądze otrzymane w danym dniu, bez względu na to jakiego okresu dotyczą. Polski Ład niczego tu nie zmienia.

W Polsce jest blisko 611,5 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3 538 zł brutto miesięcznie.

  • Taki nauczyciel zyska na Polskim Ładzie aż 144 zł miesięcznie „na rękę", czyli aż 1 728 zł rocznie.

Obecnie przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi 3 927 zł brutto miesięcznie.

  • Taki nauczyciel skorzysta na Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie „na rękę", czyli aż 1 416 zł w skali roku.

Nauczyciel mianowany ma obecnie 5 094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie.

  • Dzięki reformie Polskiego Ładu będzie miał co miesiąc w portfelu 40 zł więcej, a rocznie zyska aż 480 zł „na rękę".

Nauczyciel dyplomowany – ma obecnie wynagrodzenie brutto w kwocie 6 510 zł brutto miesięcznie.

  • Dla takiego nauczyciela reforma będzie neutralna – dzięki preferencji dla klasy średniej (Ulga dla klasy średniej).

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. szacowany wzrost wynagrodzenia netto otrzymywanego przez nauczycieli, w skali roku to kwota ok. 240 mln zł.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.01.2022 Data publikacji: 21.01.2022 10:06 Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2022 10:06
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka