«Powrót

Nowe wzory wniosków ORD-OG, ORD-IN, ORD-WS

Nowe wzory wniosków ORD-OG, ORD-IN, ORD-WS

Nowe wzory wniosków ORD-OG, ORD-IN, ORD-WS

  • Od 9 grudnia 2022 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  • W rozporządzeniach Ministra Finansów opublikowano wzory formularzy ORD-OG, ORD-IN, ORD-WS.

Potrzeba określenia nowych wzorów wniosków wynika z regulacji wprowadzonych ustawami:

  • z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 569 z póź. zm.) wprowadzającej zmiany przepisów regulujących doręczenia m.in. art. 144a uOP,
  • z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022r. poz. 1301) wprowadzającej do  ustawy o KAS przepisy regulujące sposób dokonywania doręczeń przez organy KAS m.in. instytucji e-Urzędu Skarbowego.

We wnioskach ORD-IN  oraz ORD-WS:

  • zrezygnowano z części B.5 oraz D.3. - „Wniosek o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej" – obowiązujący art. 144a par. 1 uOP nie może stanowić podstawy do składania takiego wniosku,
  • w części B.4 oraz D.2 dodano poz. 32 i odpowiednio 51 – „Adres do doręczeń w systemie ePUAP" - wskazanie adresu ePUAP pozwoli na doręczanie pism za pomocą ePUAP, o ile wnioskodawca nie wyraził zgody na doręczanie pism w systemie teleinformatycznym e-Urząd Skarbowy -  dotyczy wyłącznie wniosków złożonych w formie papierowej.

We wniosku ORD-OG odpowiednio:

  • zrezygnowano z części B.4 oraz C.3. - „Wniosek o doręczenie za pomocą środków    komunikacji elektronicznej",
  • w części B.3 oraz C.2.  dodano poz. 31 oraz odpowiednio 49 - „Adres do doręczeń w systemie ePUAP".

Nowe wnioski w zakładce Załatwianie spraw/Wydawanie interpretacji.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.12.2022 Data publikacji: 28.12.2022 10:09 Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2022 10:09
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka