«Powrót

Od Nowego Roku skorzystamy z rozwiązań Polskiego Ładu

Od Nowego Roku skorzystamy z rozwiązań Polskiego Ładu

Od Nowego Roku skorzystamy z rozwiązań Polskiego Ładu

biały napis Polski ład na granatowym tle, pod nim flaga, obok kontury Polski
wiceminister Sarnowski podczas konferencji - przemawia
wiceminister Sarnowski podczas konferencji - przemawia
 • Polski Ład staje się faktem. Historyczne podwyższenie kwoty wolnej od podatków do wysokości 30 tys. złotych, proinnowacyjne rozwiązania podatkowe, wsparcie w zdobyciu wymarzonych „czterech kątów" – to niektóre z rozwiązań Polskiego Ładu, z których będziemy mogli skorzystać już w 2022 roku.
 • Kolejne – Fundacja Rodzinna i mechanizm certyfikacji, który ułatwi przedsiębiorcom konkurowanie o zamówienia publiczne przejdą w 2022 roku przez ścieżkę legislacyjną i będzie można z nich skorzystać w 2023 r.
 • Polski Ład to integralna wizja rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego celem jest poprawa komfortu życia Polaków oraz zwiększenie innowacyjności krajowej gospodarki.

Podatkowa część Polskiego Ładu wejdzie w życie już o 1 stycznia. Z rozwiązania pozwalającego na budowanie domu na własny użytek bez zbędnych formalności skorzystamy już od 3 stycznia. Z kolei od 27 maja 2022 r. możliwe będzie wzięcie gwarantowanego przez państwo kredytu mieszkaniowego.

"Przepisy wprowadzane przez rząd Zjednoczonej Prawicy są odpowiedzią na wyzwania wynikające z kryzysu wywołanego pandemią. Już teraz wiadomo, że polska gospodarka okazała się odporna na wstrząsy pandemiczne i nie straciła impetu rozwojowego. To zasługa polskich przedsiębiorców i pracowników, którzy potrafili elastycznie dostosować swoje modele działania do nowych wyzwań i warunków. Ostatnie badania GUS, monitorujące innowacyjną aktywność polskich firm pokazały jej znaczący wzrost. Innowacyjna gospodarka to lepsze miejsca pracy, wzrost majątku społeczeństwa, a tym samym wyższe emerytury. Polski Ład będzie kolejnym impulsem prorozwojowym" – zauważa Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

"Polski Ład to zmiany w skali podatkowej tj. wyższa kwota wolna od podatku – aż 30 tys. zł, wyższy próg dochodowy – aż 120 tys. zł, niższe stawki ryczałtu dla wielu zawodów, a także nowe zasady opłacania składki zdrowotnej. W ich efekcie, niższe podatki i składki zapłaci ponad 530 tys. przedsiębiorców. Zmniejszy się przede wszystkim obciążenie mniejszego biznesu, firm osiągających dochód nie przekraczający 6480 zł brutto miesięcznie. W przyszłym roku obowiązywać zacznie również kompleksowy system ulg podatkowych dla biznesu, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom, szczególnie małym i średnim, gromadzenie kapitału na inwestycje. Od stycznia system podatkowy silniej niż do tej pory będzie wspierał podaż pracy, pomagając przedsiębiorcom w znalezieniu potrzebnych im pracowników" – wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"W Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy z przedsiębiorcami i dla przedsiębiorców. Już 6 lat zmieniamy otoczenie prawne prowadzenia biznesu w Polsce na bardziej przyjazne przedsiębiorcom. Konstytucja Biznesu, Mały ZUS, sukcesja firm to niektóre z regulacji, które przygotowaliśmy z myślą o wsparciu polskich przedsiębiorców. W Polskim Ładzie obok części podatkowej, w której znajdują się instrumenty stymulujące innowacyjność naszej gospodarki, zawarte są dodatkowe zmiany, które będą służyć przedsiębiorcom. Ułatwią one polskim firmom, w tym szczególnie z sektora MŚP, konkurowanie o zamówienia publiczne. Przygotowujemy również regulacje dotyczące fundacji rodzinnej" – dodaje wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

"Kluczowe projekty, które znajdują się w Polskim Ładzie, dotyczą również branży budowlanej i mieszkaniowej. Obejmują one szereg rozwiązań, z których skorzystają zarówno obywatele, w szczególności polskie rodziny, jak również przedsiębiorcy. Dzięki takim projektom polska gospodarka, w tym także firmy z branży budowlanej, będą mogły się dalej rozwija"powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

"Większe wpływy ze składki zdrowotnej pozwolą nam na zwiększenie finansowania sieci szpitali oraz wsparcie tak istotnych dziedzin medycyny jak onkologia czy psychiatria dziecięca. Dodatkowe 7 mld zł to będzie na pewno odczuwalny zastrzyk dla systemu ochrony zdrowia" – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany podatkowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt albo estoński CIT. Każda z tych form ma swoje zalety. Wybór zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Skala podatkowa

Polski Ład wprowadza zmiany w skali podatkowej. Wzrasta kwota wolna od podatku – do 30 tys. zł oraz próg dochodowy – do 120 tys. zł. Zmieniają się też zasady opłacania składki zdrowotnej – składka wynosi 9 proc. dochodu, bez możliwości odliczenia jej od podatku.

Przykład: Fryzjerka na DG. Roczne przychody – 240 tys. zł, koszty podatkowe – 120 tys. zł.

 • Najbardziej optymalną formą opodatkowania przy indywidualnym rozliczeniu będzie skala podatkowa. Wybierając ją podatniczka zapłaci 12 tys. zł podatku i 9,6 tys. zł składki zdrowotnej. Razem 21,6 tys. zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Polski Ład to kolejna obniżka stawek ryczałtu dla wielu zawodów. Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, inżynierów stawka spada z 17% na 14%. Dla informatyków programistów i innych zawodów z branży ITC, stawka spada z 15% do 12%.

Natomiast składka zdrowotna dla ryczałtowców wyniesie 9% podstawy wymiaru, a podstawa ta wyniesie:

 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Przykład: Informatyk. Przychody – 250 tys. zł.

 • Najbardziej optymalną forma opodatkowania będzie ryczałt. Przy tej formie podatnik zapłaci 28,6 tys. zł podatku, czyli o 3,2 tys. zł mniej niż zapłaciłby dziś. To efekt obniżenia stawki ryczałtu z 15% do 12%. Łącznie taki podatnik zyska na Polskim Ładzie 1,7 tys. zł rocznie.

Podatek liniowy

Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą płacić składki zdrowotne w wysokości 4,9% swojego dochodu.

Przykład: Doradca podatkowy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Roczne przychody za 2021 r. – 150 tys. zł, koszty – 50 tys. zł. W 2022 r – przewiduje wzrost przychodów do 250 tys. zł.

 • Najbardziej optymalną formą opodatkowania będzie podatek liniowy. Przy tej formie opodatkowania podatnik zapłaci 35,5 tys. zł PIT i 9,2 tys. zł składki zdrowotnej. Razem obciążenie wyniesie 44,7 tys. zł.

Innowacje, inwestycje, ekspansje

Polski Ład to przede wszystkim kompleksowe wsparcie dla biznesu – dla firm nastawionych na innowacje, inwestycje, ekspansje. To również zachęty dla inwestorów, żeby chcieli inwestować
w Polsce jeszcze więcej.

Jednym z problemów firm jest brak kapitału na inwestycje. Pieniądze można zdobyć na giełdzie, jednak wejście na nią związane jest zawsze z wysokimi kosztami.

Polski Ład daje jednak ulgę na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę akcji, dzięki której giełdowi debiutanci odliczą nie 100 proc. tylko aż 150 proc. wydatków związanych z wejściem na giełdę. Premiuje również inwestycje przez fundusze venture capital, które łączą ze sobą inwestora
i nowoczesną firmę szukającą środków na zwiększenie skali działalności – pozwalając włączyć w koszty podatkowe inwestora aż 150 proc. wydatków.

Polski Ład to również ulgi na ekspansję i zdobywanie nowych rynków. Za związane z tym ryzyko należy się premia, dlatego wydatki na ekspansję będą mogły być odliczane dwa razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, a drugi raz w ramach ulgi – aż do 1 mln zł.

Innowacje i inwestycje

Od 2022 r. jeszcze bardziej premiowane będą innowacyjne rozwiązania. Ulga na prototyp, na robotyzację, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników połączone z równoczesną możliwością korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej i IP BOX to kompleksowy system wsparcia na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Dla firm nastawionych na inwestycje Polski Ład proponuje natomiast Estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Przedsiębiorca nie musi płacić podatku, dopóki nie zdecyduje się na wypłatę zysku ze spółki. W momencie, gdy taką decyzję podejmie, zapłaci podatek na maksymalnie uproszczonych zasadach. W Polskim Ładzie estoński CIT będzie jeszcze prostszy do zastosowania i atrakcyjniejszy, a efektywna stawka podatkowa jeszcze niższa niż obecnie.

Polski Ład tworzy również przyjazny klimat dla strategicznych inwestorów. Strategiczni inwestorzy dostaną szybką, kompleksową i pewną informację o podatku, który przyjdzie im zapłacić jeśli zrealizują swoją inwestycję właśnie w Polsce.

Sponsoring

Polski Ład to również zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe
i naukę i w ten sposób wspierają rozwój lokalnych społeczności. Dziś takie firmy mogą odliczać 100 proc. wydatków, a po reformie – w ramach dodatkowej zachęty – zyskają możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. wydatków.

Uczciwe zasady i zdrowa konkurencja

Polski Ład to również działania likwidujące nieuczciwą konkurencję – ograniczające szarą strefę, w tym zatrudnianie „na czarno" i wyprowadzanie dochodów do rajów podatkowych. Nie zgadzamy się na to by zagraniczne korporacje osiągały w naszym państwie ogromne dochody, nie płacąc podatków lub płacąc je w znikomym stopniu. Dlatego wprowadziliśmy podatek od wielkich korporacji, które nie płacą w Polsce podatku CIT i nie wynika to z dużych inwestycji, korzystania z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikania opodatkowania i agresywnej inżynierii podatkowej. Ten podatek to również działanie na rzecz rozwoju polskich firm.

Wspieramy biznes

Certyfikacja Wykonawców Zamówień Publicznych

Mechanizm certyfikacji w prawie zamówień publicznych stworzy wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do weryfikacji ich sytuacji prawnej oraz potencjału. Wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem na potrzeby różnych postępowań, bez potrzeby gromadzenia i składania wielu dokumentów w każdym przetargu oddzielnie.

Wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych będzie stanowiło realizację jednego z głównych priorytetów Polityki Zakupowej Państwa, tj. rozwój potencjału MŚP. Istota mechanizmu certyfikacji polega bowiem na ograniczeniu po stronie wykonawców obowiązków formalnych związanych z udziałem w procedurach zamówieniowych, co będzie stanowiło istotny czynnik zachęcający do partycypacji w rynku zamówień publicznych. Tego typu ułatwienia są szczególnie istotne dla MŚP, które dysponują ograniczonymi zasobami organizacyjnymi

Fundacja Rodzinna

Nowa instytucja posłuży poprawie otoczenia prawnego sukcesji firm, w szczególności ze względu na zmiany pokoleniowe. Rozwiązanie wzorowane jest na fundacjach tego typu działających w wielu państwach europejskich, m.in. Austrii, Niemczech i Holandii.

 Dzięki powstawaniu w Polsce fundacji rodzinnych będzie możliwa:

 • skuteczna, wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych, w szczególności w przedsiębiorstwach,
 • budowa silnych rodzimych marek,
 • akumulacja i ochrona kapitału przed rozdrobnieniem,
 • zwiększenie szans na nowe inwestycje.

Polski Ład: korzyści dla rynku mieszkaniowego

Najważniejszym celem mieszkaniowej części Polskiego Ładu jest pomoc w zapewnieniu Polakom wymarzonych „czterech kątów". Ustawa o domach do 70 mkw., wprowadza proste rozwiązania prawne umożliwiające szybszą budowę niewielkich domów w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z kolei gwarantowany kredyt mieszkaniowy to rozwiązanie służący poprawie warunków mieszkaniowych dla polskich rodzin.

Efektem obu projektów będzie także oddziaływanie na rynek mieszkaniowy. Mieszkaniowy Polski Ład:

 • sprzyja aktywizacji inwestycyjnej podmiotów specjalizujących się w budowie i eksploatacji mieszkań,
 • zwiększy liczbę nabywanych mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy w przypadku uprawnionych kredytobiorców ograniczy jedną z istotnych barier zakupu nowych mieszkań przez gospodarstwa domowe ubiegające się o kredyt;
 • poprawi warunki dla uczestnictwa małych firm w projektach budowy domów jednorodzinnych w mniejszych miejscowościach
 • ułatwi dostęp do źródeł finansowania nowych inwestycji w budownictwie indywidualnym, realizowanym również poza największymi rynkami mieszkaniowymi dużych miast, (tj. finansowe uzupełnienie rozwiązań wspierających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w formule budowy domków jednorodzinnych).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.12.2021 Data publikacji: 27.12.2021 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2021 14:26
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk