«Powrót

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

Dłonie na klawiaturze laptopa.
  • Przypominamy o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT [1].
  • Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999).
  • Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację pracownika.
  • Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie będą przyjmowane.

Prawidłowe wpisanie NIP/PESEL pracownika umożliwia:

  • wygenerowanie i udostępnienie przez urząd skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
  • zalogowanie się przez pracownika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych podatkowych PESEL lub NIP,
  • złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego na podatki.gov.pl,
  • skorzystanie przez pracownika z przysługujących ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku.

Tym samym brak właściwego PESEL lub NIP w przekazywanych informacjach podatkowych uniemożliwi bądź utrudni pracownikowi wywiązanie się z jego obowiązków podatkowych w PIT.

Od 1 czerwca urzędy gminy mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom

Od 1 czerwca 2021 r. urzędy gminy mogą nadawać cudzoziemcom numer PESEL do celów podatkowych [2] na ich wniosek.

Jest to możliwe dzięki wejściu w życie zmiany ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Dzięki zmianom płatnicy mogą wywiązać się z obowiązku wskazywania prawidłowego identyfikatora podatkowego swoich pracowników. To natomiast daje urzędom skarbowym możliwość jednoznacznej identyfikacji podatnika i udostępnienia mu zeznania podatkowego, np. w usłudze Twój e-PIT.

Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie będą przyjmowane

Od 1 stycznia 2022 r. nie będą przyjmowane informacje składane przez płatników o dochodach i zaliczkach odprowadzonych za 2022 rok, które będą mieć wpisane nieprawidłowe identyfikatory NIP/PESEL podatników, w tym wpisany ciąg takich samych cyfr.

[1] art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U z 2020 r., poz. 170 z późn. zm.)

[2] powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.12.2021 Data publikacji: 06.12.2021 06:40 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2021 06:40
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka