«Powrót

Polski Ład: ulga na ekspansję

Polski Ład: ulga na ekspansję

Polski Ład: ulga na ekspansję

Grafika Polski Ład, monety ułożone jedna na drugiej obok wykres.
  • Pakiet Polski Ład zawiera rozwiązania promujące inwestycje i wspiera firmy, które zwiększają swoje przychody i rozwijają się.
  • Dzięki uldze na ekspansję podatnik odlicza koszty, które musi ponieść, aby rozszerzać swoje rynki zbytu – również zagraniczne.
  • Wydatki mogą zostać odliczone jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi.
  • Odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w roku podatkowym.

Rozwój firm nie jest możliwy bez poszukiwania nowych rynków zbytu. Dlatego ekspansja firm na rynki zagraniczne, ale także w kraju, wymaga znacznych nakładów. Chodzi o wydatki m.in. na uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są kosztami uzyskania przychodów i mają związek ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Stanowi to zachętę do rozszerzania działalności nie tylko na rynku krajowym, ale także na zagranicznych rynkach zbytu.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję w Polskim Ładzie

Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) – przy czym dla celów  ulgi do wysokości nie większej niż 1 mln zł (limit skorzystania z ulgi).

Warunkiem odliczenia jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Działanie to służy dodatkowemu wsparciu firm. Pozwoli im zwiększać przychody, dzięki którym będą mogły dalej się rozwijać.

Podatkowe wsparcie obejmuje również małe i średnie podmioty, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją zarówno na rynki zagraniczne, jak i rynek krajowy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.02.2022 Data publikacji: 14.02.2022 06:10 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2022 06:10
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka