«Powrót

Pomagamy uciekającym przed wojną i potrzebującym w Ukrainie

Pomagamy uciekającym przed wojną i potrzebującym w Ukrainie

Pomagamy uciekającym przed wojną i potrzebującym w Ukrainie

Tekst: Zwolnienia z Cła i VAT, w tle barwy flagi Ukrainy.
  • Na wniosek Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Komisja Europejska (KE) wydała 17 kwietnia 2023 r. decyzję o zwolnieniu z cła i VAT towarów przeznaczonych do dystrybucji lub nieodpłatnego udostępniania na rzecz osób uciekających przed wojną i przybywających do Unii Europejskiej (UE) oraz osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.
  • Zwolnienia na podstawie nowej decyzji KE dotyczą towarów przywożonych z krajów spoza UE i obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy, Polska opowiedziała się za utrzymaniem w 2023 r. regulacji z zakresu zwolnień z należności celnych i z VAT towarów przywożonych w celu udzielania pomocy Ukrainie.

Decyzja KE umożliwia stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych oraz z VAT w 10 państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, towarów przywożonych do dystrybucji lub bezpłatnego udostępniania uchodźcom z Ukrainy.

Organizacje rządowe i inne organy publiczne oraz uprawnione organizacje non-profit, które sprowadzają towary w ramach pomocy humanitarnej z państw trzecich (spoza UE) i darują je osobom potrzebującym z Ukrainy lub przekażą je ukraińskim organizacjom państwowym lub zatwierdzonym przez ukraińskie władze ukraińskim organizacjom niosącym pomoc humanitarną osobom potrzebującym w Ukrainie będą nadal zwolnione z zapłaty cła i podatku VAT.

Dokumenty unijne – podstawa prawna:
Decyzja Komisji (UE) z 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób uciekających przed agresją wojskową w Ukrainie oraz osób potrzebujących w Ukrainie (Dz. Urz. UE L 104 z 19.04.2023, s. 25)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.04.2023 Data publikacji: 20.04.2023 12:23 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2023 12:23
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka