«Powrót

Przedłużamy termin do zgłoszenia udziału w konkursie Podatkowi Liderzy

Przedłużamy termin do zgłoszenia udziału w konkursie Podatkowi Liderzy

Przedłużamy termin do zgłoszenia udziału w konkursie Podatkowi Liderzy

Grafika z napisem dziesiąta edycja konkursu Podatkowi Liderzy.
  • „Podatki a ekspansja biznesu" to temat pracy konkursowej 10. – jubileuszowej – edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
  • Studenci i absolwenci kierunków prawniczych oraz ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na zmiany systemu podatkowego, które ułatwią firmom przyspieszenie wzrostu i ekspansję na nowe rynki.
  • W tej edycji Konkursu premierowo pojawia się również możliwość rozwiązania zadania analitycznego z zakresu ekonomii opodatkowania. To od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie konkursem i sytuację pandemiczną, termin przesyłania prac oraz innych niezbędnych do udziału w konkursie dokumentów, został przedłużony o dwa tygodnie - do 14 grudnia 2021 r.

Chcąc ułatwić zainteresowanym udział w konkursie, zdecydowaliśmy się na przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń o dwa tygodnie. Będzie to dodatkowy czas dla kandydatów na przygotowanie prac konkursowych i przesłanie ich do nas

– mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W tym roku tematem pracy konkursowej jest podatkowe wsparcie ekspansji biznesu. Ekspansja to nie tylko rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych, ale również zmiana przedmiotu działalności, rozpoczęcie jej w ramach innych gałęzi gospodarki, na innym poziomie łańcucha dostaw. Decyzja o wejściu na nowy rynek często jest dla przedsiębiorcy bardzo trudna. Wiąże się z dużym ryzykiem, chociaż również niesie ze sobą możliwość znacznego wzrostu zysków.

Na pytanie jakie rozwiązania podatkowe mogą pomóc firmom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu ekspansji na nowe rynki odpowiedzą w tym roku Podatkowi Liderzy.

To jubileuszowa, już 10. edycja konkursu „Podatkowi Liderzy". W dotychczasowych dziewięciu odsłonach udział wzięło 405 uczestników, spośród których wyłoniono 118 laureatów. Wielu z nich zdecydowało się zostać w Ministerstwie Finansów i kontynuować pracę w administracji publicznej.

Uwaga! Odpowiadając na liczne prośby, Organizator Konkursu na podstawie § 4. ust. 2 Regulaminu Konkursu podjął decyzję o przedłużeniu terminu przesyłania prac oraz innych niezbędnych do udziału w konkursie dokumentów do 14 grudnia 2021 r.

Udział w konkursie

Pisemną pracę konkursową pt. „Podatki a ekspansja biznesu" albo rozwiązanie zadania analitycznego (ocena reformy podatkowej wspierającej działalność innowacyjną przedsiębiorstw) złóż do 14 grudnia 2021 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Praca pisemna nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12, zaś zadanie analityczne musi zostać rozwiązane w pakiecie Stata lub środowisku R. Raport nie powinien być dłuższy niż 4 strony A4.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu

do 14 grudnia 2021 r. – termin przesyłania zgłoszeń (UWAGA! Termin przedłużony!)

do 31 grudnia 2021 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,

11-20 stycznia 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne,

do 21 stycznia 2022 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Podatkowym liderom oferujemy

Płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

  • udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Więcej w komunikacie: Konkurs MF: Podatki a ekspansja biznesu. Zgłoś swój pomysł i zostań Podatkowym Liderem!

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.12.2021 Data publikacji: 01.12.2021 13:18 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2021 13:18
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka