«Powrót

Przypominamy o obowiązku rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Przypominamy o obowiązku rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Przypominamy o obowiązku rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Dłonie na klawiaturze komputera.
 • Od 31 października 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, polegającej na prowadzeniu działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych.
 • Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych powinny uzyskać wpis do właściwego rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 r.
 • Przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później powinni uzyskać wpis przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.
 • Wskazujemy, gdzie są dostępne przydatne informacje, dotyczące rejestracji.

Kto musi uzyskać wpis do rejestru

Obowiązkowi temu podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów", która polega na świadczeniu usług polegających na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

oraz wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność w zakresie walut wirtualnych", która polega na:

 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;
 • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
 • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wpis do właściwego rejestru prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Można go złożyć od 31 października 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacje na temat zasad i sposobu dokonania wpisu w stosownym rejestrze

Więcej informacji na temat rejestrów znajduje się na stronie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów
Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.11.2021 Data publikacji: 24.11.2021 11:40 Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2021 11:40
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka