«Powrót

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Grafika z abstrakcyjnym tłem, symbolem chmury i dokumentów oraz napisem Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych.
  • 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.
  • To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane.
  • Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

Zgłoszenia do rejestru

Ministerstwo Finansów przypomina, że termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA upływa 30 czerwca br. i dotyczy:

  • pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
  • podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących osobą fizyczną zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku akcyzowym.

Uzupełnienie danych

30 czerwca br. to również data graniczna na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane.

Tylko przez PUESC

Jednocześnie przypominamy, że zarówno zgłoszenie rejestracyjne do CRPA, jak i jego uzupełnienie muszą zostać złożone przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co wymaga założenia konta na tym portalu.

Więcej informacji w artykule Uruchamiamy Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.06.2021 Data publikacji: 17.06.2021 09:24 Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2021 09:24
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka