«Powrót

Skąd miliardy do budżetu? To efekt uszczelnienia systemu podatkowego

Skąd miliardy do budżetu? To efekt uszczelnienia systemu podatkowego

Skąd miliardy do budżetu? To efekt uszczelnienia systemu podatkowego

Napis: Skąd miliardy do budżetu. Obok kolumny monet oraz kostki do gry ze znakiem procentu.
 • Dzięki działaniom rządu w ostatnich latach budżet państwa zasiliły dodatkowe miliardy złotych.
 • Wdrożyliśmy przełomowe rozwiązania legislacyjne i zmiany organizacyjne, które skutecznie uszczelniły system podatkowy.
 • Do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych wykorzystujemy nowoczesne narzędzia analityczne i technologie BIG DATA.

"Uszczelnienie systemu to nie jedno działanie, ale wiele zmian konsekwentnie wdrażanych w ostatnich latach. Dzięki nim możemy obniżać stawki podatkowe dla osób fizycznych i firm, a równocześnie wpływy do budżetu rosną. W 2022 r. były o ponad 80% wyższe niż w 2016 r. Najbardziej spektakularny sukces osiągnęliśmy w obszarze wpływów z podatku VAT. Jesteśmy w czołówce krajów Unii Europejskiej, które najszybciej redukują lukę VAT. Od 2016 r. obserwujemy także szybki wzrost wpływów z podatku CIT. Znacząco rosną również dochody z podatku akcyzowego"

– powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska.

Reforma administracji skarbowej korzystna dla budżetu i podatników

W marcu 2017 r. powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która połączyła najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma administracji skarbowej pozwoliła m.in. na lepszy i szybszy przepływ informacji. Dlatego KAS skuteczniej pobiera podatki i cło oraz zwalcza przestępczość ekonomiczną. Dzięki temu wyraźnie rosną dochody budżetu państwa. Co równie ważne jest to administracja nastawiona na wsparcie uczciwych podatników i zabezpieczenie interesów legalnego biznesu.

Podatnicy bardzo dobrze oceniają współpracę z KAS. Badania satysfakcji pokazują, że jakość obsługi podatników w urzędach skarbowych w całej Polsce systematycznie rośnie. W ciągu 2 lat satysfakcja podatników (w tym przedsiębiorców) po wizycie w urzędzie skarbowym wzrosła z 78% do 87%, a odsetek załatwiania spraw podczas jednej wizyty z 77% do 85%.

Przełomowe zmiany prawne

Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy zmiany legislacyjne, które pomogły uszczelnić system podatkowy. Dzięki temu coraz skuteczniej zwalczamy szarą strefę i mafie VAT-owskie.

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadziliśmy:

 • pakiet paliwowy uporządkował zasady przywozu paliw do kraju i znacznie ograniczył szarą strefę na tym rynku.
 • pakiet przewozowy - System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) pozwala monitorować przewóz tzw. towarów wrażliwych czyli takich, w obrocie którymi stwierdzaliśmy największe uszczuplenia podatkowe.
 • Raportowanie JPK_VAT - elektroniczny zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy. JPK_VAT z deklaracją to mniej składanych dokumentów i kontroli podatkowych.
 • Mechanizm podzielonej płatności MPP zapewnia ochronę uczciwych podatników przed konsekwencjami nieświadomego wplątania w proceder wyłudzania VAT.
 • Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT, w której przedsiębiorca może sprawdzić swojego kontrahenta.
 • System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej STIR służy do zapobiegania wyłudzeniom skarbowym z wykorzystaniem systemu bankowego.
 • Kasy online, kasy w postaci oprogramowania, e-paragon to narzędzia, które nie tylko ograniczają szarą strefę, ale również utrudniają pranie brudnych pieniędzy.
 • Krajowy System e-Faktur KSeF jeszcze bardziej uszczelni system podatkowy, ale też w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. e-fakturowanie obecnie jest dobrowolne, będzie obowiązkowe od lipca 2024 r.

Więcej informacji o wprowadzonych rozwiązaniach na stronie https://www.podatki.gov.pl/skad-miliardy-do-budzetu.

Systemy IT – wsparcie dla administracji i obywateli

Rozwijamy i utrzymujemy systemy IT finansów publicznych. Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) wspiera m.in. cyfryzację podatków i usług celnych, cyberbezpieczeństwo oraz wielkie bazy danych resortu finansów.

"To nasz cyfrowy mózg, którego zadaniem jest magazynowanie i przetwarzanie informacji. Obecnie CIRF utrzymuje i monitoruje ponad 800 różnego rodzaju usług IT, programów i aplikacji. Przetwarzamy tu dane każdego podatnika w Polsce. Nowoczesne technologie pomagają nam w uszczelnianiu systemu i jednocześnie pozwalają na lepszą obsługę podatników"

– podkreśla Magdalena Rzeczkowska.

Infrastruktura CIRF pozwala na stosowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych uszczelniających system podatkowy. To dzięki nim precyzyjnie identyfikujemy nieprawidłowości. W latach 2017-2022 na poziomie Ministerstwa Finansów zidentyfikowano w ten sposób 549 tzw. karuzel podatkowych. Szacowana skala nieprawidłowości wygenerowanych przez nie w obszarze VAT to około 3,58 mld zł. Typowanie do kontroli prowadzonych przez KAS opiera się na wynikach analizy ryzyka, do której wykorzystywane są zaawansowane narzędzia analityczne. Powoduje to, że skuteczność kontroli dotyczących podatków jest ponad 90%. W ciągu ostatnich 6 lat w ramach czynności sprawdzających i kontroli, zarówno podatkowych, jak i celno-skarbowych ujawniliśmy nieprawidłowości na kwotę około 108 mld zł.

Dzięki cyfryzacji administracji skarbowej możemy też oferować coraz więcej nowoczesnych usług dla różnych grup naszych klientów. Z e-Urzędu Skarbowego korzystają miliony Polaków, a Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji.

Skuteczna walka z szarą strefą

Zwalczamy szarą strefę w wielu obszarach m.in. w branży tytoniowej. Polska jest liderem w Unii Europejskiej w zwalczaniu przestępczości tytoniowej. Dzięki naszym działaniom znacząco zmalała szara strefa w papierosach, czyli udział nielegalnych papierosów w całkowitej konsumpcji.

Eliminujemy też szarą strefę w hazardzie. KAS likwiduje nielegalne lokale hazardowe, oferujące gry na automatach. W ciągu ostatnich 5 lat o 83% spadła liczba takich miejsc.

KAS ściga zorganizowane grupy przestępcze, które wyłudzają VAT. Skutecznie zwalczamy m.in. nielegalny obrót paliwami. Priorytetem jest wykrywanie faktycznych organizatorów przestępstw i ich kierowniczej roli w działalności takich grup. W latach 2017-2022 w sprawach karnych skarbowych i karnych KAS zabezpieczyła mienie pochodzące z przestępstw o wartości ponad 977 mln zł.

W przeciwdziałaniu szarej strefie duże znaczenie ma współpraca Ministerstwa Finansów i administracji skarbowej z przedstawicielami poszczególnych branż. Dialog z biznesem umożliwia przepływ informacji i wypracowywanie skutecznych rozwiązań.

Więcej informacji o działaniach KAS na stronie https://www.podatki.gov.pl/skad-miliardy-do-budzetu.

Wyższe wpływy podatkowe

W 2015 r. wpływy z tytułu podatków i cła (w tym środki jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 307,78 mld zł. Od 2016 r. wpływy te systematycznie rosły, w 2022 r. osiągnęły poziom 556,87 mld zł. To wzrost o 80,9%. Wzrost dochodów rząd osiągnął bez podnoszenia stawek podatkowych i obciążeń fiskalnych.

Szacujemy, że między 2016 r. a 2023 r. wpływy z VAT wzrosną o 163,2 mld zł czyli o 132,5%, a wpływy z CIT o 62,5 mld zł, czyli o 190,1%.

Szersze dane o wpływach podatkowych na stronie https://www.podatki.gov.pl/skad-miliardy-do-budzetu.

Szczelny system pozwala na obniżkę podatków

Od 2016 r. wprowadziliśmy wiele korzystnych rozwiązań podatkowych, które obniżyły podatki milionom Polaków. Zmiany dotyczą, m.in. VAT, PIT, CIT, akcyzy czy podatku od spadków i darowizn. Wielu Polaków w ogóle nie płaci podatku dochodowego. Z „zerowego" PIT korzystają osoby do 26. roku życia, Polacy powracający do kraju, rodziny 4+, pracujący seniorzy. Wprowadziliśmy powszechną obniżkę stawki podatku od osób fizycznych do poziomu 12% i podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających do poziomu 30 tys. zł. Zwiększyliśmy prób podatkowy w taki sposób, że 32% podatek płaci się dopiero gdy roczne zarobki przekroczą 120 tys. zł.

Wysoki wzrost wpływów podatkowych z CIT pozwolił zmniejszyć obciążenia polskich firm. Obniżyliśmy stawkę CIT dla małych podatników z 19% na 9%, wprowadziliśmy tzw. estoński CIT, IP Box oraz szereg innych, proinnowacyjnych ulg podatkowych.

Polska jest w czołówce krajów UE, które stosują wiele obniżonych stawek oraz preferencji w VAT. Wprowadziliśmy specjalne rozwiązania w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, aby zmniejszyć obciążenia w VAT i akcyzie oraz złagodzić skutki inflacji.

Więcej informacji o obniżce podatków znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/sprawdz-jakie-podatki-obnizylismy.

Zapewniamy stabilność finansów publicznych

W latach 2016-2022 dług w relacji do PKB spadł o 2,2 pkt. % przy jednoczesnym ogromnym wsparciu dla firm w pandemii, finansowaniu programów społecznych oraz wzroście wydatków na obronność. Dla porównania w latach 2008-2015 dług wzrósł w relacji do PKB o 6,8 pkt.%.

Dług publiczny Polski (w relacji do PKB) wynosi 49,1% i jest niższy niż średnio w UE (84%) oraz strefie euro (91,6%). Polska jest pozytywnie oceniana przez agencje ratingowe.

Stabilna sytuacja finansów publicznych umożliwia inwestycje w polskie bezpieczeństwo, takie jak Program Modernizacji Sił Zbrojnych i zwiększenie wydatków na obronność.

"Zwiększamy dochody budżetu państwa z podatków poprzez uszczelnianie systemu, walkę w mafiami VAT-owskimi i unikaniem opodatkowania oraz inne skuteczne działania KAS. Zapewnia nam to stabilność budżetową i środki na ambitne programy społeczne, z których korzystają miliony Polaków"

– podsumowuje Magdalena Rzeczkowska.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.05.2023 Data publikacji: 29.05.2023 13:48 Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2023 09:29
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka