«Powrót

Wybrane rodzaje odpadów objęte systemem SENT, gdy przewóz rozpoczyna się na terenie kraju

Wybrane rodzaje odpadów objęte systemem SENT, gdy przewóz rozpoczyna się na terenie kraju

Wybrane rodzaje odpadów objęte systemem SENT, gdy przewóz rozpoczyna się na terenie kraju

Kilka ciężarówek ustawionych bokiem do siebie na parkingu
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r. wprowadza katalog towarów (odpadów), których przewóz jest monitorowany w systemie SENT również gdy rozpoczyna się na terenie kraju.
 • Lista odpadów objętych SENT to m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje.
 • Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli od 12 stycznia 2024 r.

Problem porzucania odpadów (np. pochodzenia chemicznego), zwłaszcza farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, związany jest bezpośrednio z występowaniem w gospodarowaniu odpadami różnego rodzaju pośredników (podmiotów zbierających oraz pośredników w obrocie odpadami). Podmioty te nastawione są jedynie na osiągniecie szybkich zysków – oferują wytwórcom odpadów zaniżone ceny za odbiór odpadów, bez faktycznego zagospodarowania odpadów (odpady są porzucane, zakopywane lub spalane).

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów polega na objęciu Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi (SENT) przewozu 11 rodzajów odpadów - realizowanego na podstawie art. 5 ustawy SENT w przypadku których, masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) i oznaczone kodami:

 1. 08 01 11 - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 2. 08 01 13 - szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 3. 08 01 15 - szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 4. 08 01 17 - odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 5. 08 01 19 - zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 6. 08 01 21 - zmywacz farb lub lakierów,
 7. 08 03 12 - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 8. 08 03 14 - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 9. 08 04 09 - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 10. 08 04 13 - uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 11. 08 04 15 - uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów nie będzie miała wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

Bez zmian pozostają dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 898, z późn. zm.) dotyczące odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.10.2023 Data publikacji: 12.10.2023 06:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2023 06:19
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka