«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Grafika: biały znak przekreślonego ucha na niebieskim tle

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą kontaktować się z Krajową Informacją Skarbową w następujący sposób:

Przez formularz do zadawania pytań elektronicznych na stronie podatki.gov.pl:

Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres e-mail, na stronie internetowej podatki.gov.pl należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Napisz do nas.

Telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Informacje w zakresie:

  • potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów z Unii Europejskiej przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych

można uzyskać w godzinach od 8.00 do 16.00.

Korzystając z czatu z konsultantem:

W tym celu na stronie internetowej podatki.gov.pl należy wybrać pozycję Skontaktuj się z nami, a następnie opcję Czat z konsultantem.

Wysyłając pismo drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:

/KIS/SkrytkaESP , a wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi i wiążącymi informacjami stawkowymi (WIS) na adres: /KIS/wnioski

Wysyłając pismo/wniosek na adres:

Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Inne formy kontaktu z Krajową Informacją Skarbową.

Ponadto w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu (SKOGN), pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, za pośrednictwem kancelarii.
Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza jest dostępny w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej przy ulicy Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, a ponadto znajduje się poniżej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Można skorzystać również z pomocy pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM.
Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się również korzystając z pomocy osoby przybranej, tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16. rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane, są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.
Objaśnienia: Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2024 14:26
Autor: Aleksandra Grygierczyk Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk