«Powrót

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)

Zmiany w zakresie wydawania wiążących informacji o pochodzeniu 

Od 1 lipca 2023 r. wiążące informacje o pochodzeniu wydawane są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dotychczas wnioski o wydanie WIP można było składać do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Od 1 lipca 2023 r. postępowania w sprawach wydania wiążących informacji o pochodzeniu oraz spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2023 r., jak również zadania związane z zakończonymi przed dniem 1 lipca 2023 r. sprawami w zakresie wiążących informacji o pochodzeniu, przejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Od 1 stycznia 2024 r. złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).  
Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia, grupy krajów lub terytorium i ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania. Należy jednak podkreślić, że WIP nie zastępuje tzw. dowodów pochodzenia, a więc świadectw EUR-1, EUR-MED, deklaracji na fakturze itp. dokumentów.
Pozostałe informacje ogólne dotyczące decyzji WIP znajdują się na stronie internetowej podatki.gov.pl
Wszelkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIP znajdują się na PUESC w opisie usługi skarbowo-celnej Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP) – puesc.gov.pl . Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). 
Wnioski złożone w formie papierowej przez e-Urząd lub przez e PUAP nie zostaną przyjęte.

 

Opłaty

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIP nie podlegają opłacie skarbowej.
17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Opłatę skarbową za złożone pełnomocnictwo należy wnosić na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763
W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagać przeprowadzenia badania lub analizy, opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej:
NBP O/O Katowice 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
Wysokość opłaty będzie określana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanym na tę okoliczność postanowieniu.
 

Najczęściej zadawane pytania

 

Masz pytania? Skontaktuj się:

 

ELEKTRONICZNIE 

Pomoc techniczna WIP w zakresie zakładania konta na PUESC
 • portal Centralny Service Desk (CSD): przejdź do portalu CSD
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi, 
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo, bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC).
Pomoc z zakresu zagadnień merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku
Pytania możesz przesyłać przez internetowy formularz na stronie internetowej podatki.gov.pl , wybierając u dołu strony przycisk „Skontaktuj się z nami", a potem opcję „Napisz do nas".
Pamiętaj: wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza. Na adres e-mail wskazany w formularzu prześlemy potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź. 
 

TELEFONICZNIE

Dzwoniąc na infolinię: 
+48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
+48 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
możesz uzyskać: 
pomoc w zakresie zagadnień technicznych wyłącznie w zakresie rejestracji do usługi, czyli zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą – wewnętrzny 3, następnie 1.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059);
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. 2023 poz. 1590, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023 poz. 2383, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111, z późn. zm.) – art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 2 pkt 2.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r., str. 1);
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 558)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 1);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 17.12.2015 r., str. 1);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) – art. 35b, 35d, 35e, 35f.
 
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.07.2023 Data publikacji: 30.06.2023 11:24 Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2024 11:53
Autor: Krajowa Infomacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka