«Powrót

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS. Decyzje te wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wszystkie wnioski o wydanie WIS oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:

/KIS/wnioski

Wzór wniosku o wydanie WIS jest dostępny poniżej (pliki do pobrania). 

Od 1 lipca 2023 r. zostaje zniesiona opłata od wniosku WIS.

 

Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka

 

Uwaga!

Od 1 lipca 2023 r. zmieniają się zasady określenia ważności WIS. WIS jest wydawana na okres 5 lat i jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia. Ponadto, WIS traci ważność przed upływem wyżej wymienionego okresu, z dniem następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS, albo decyzji o uchyleniu WIS, albo wygaśnięcia – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Od 1 lipca 2023 r. w BIP MF publikowane są WIS, decyzje o zmianie WIS, decyzje o uchyleniu WIS oraz decyzje o odmowie wydania WIS, o których mowa w art. 42g ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto publikacji podlegają daty zamieszczenia WIS i innych wyżej wymienionych decyzji, a także informacje o okresie ważności WIS i decyzji o zmianie WIS.

Najczęściej zadawane pytania

Komunikaty:


 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.11.2019 Data publikacji: 04.11.2019 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2023 09:15
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka