«Powrót

I Wrocławskie Forum Podatkowe za nami

I Wrocławskie Forum Podatkowe za nami

I Wrocławskie Forum Podatkowe za nami

Panel STIR - od lewej - Anetta Kadej Kierownik Działu Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowych Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, Katarzyna Owsiak Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i doradca podatkowy Filip Świtała
Przemowa - Anna Chałupa Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dagmara Dominik-Ogińska wiceprezes WSA, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji i Nadzoru nad Jednolitością Informacji Skarbowej w Zakresie Niepodatkowych Należności Budżetowych Beata Rogowska-Rajda.
Uczestnicy spotkania.
  • 1 grudnia 2021 roku odbyła się ogólnopolska konferencja - I Wrocławskie Forum Podatkowe.
  • Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Podsekretarza Stanu, Zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Annę Chałupę.
  • Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
  • oraz Katedra Prawa Finansowego - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Udział w konferencji wzięli m.in. Anna Chałupa Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Leszek Syguła Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Tomasz Feledyn Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Beata Rogowska-Rajda Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a także przedstawiciele sądów administracyjnych, sędziowie, pracownicy naukowi, doradcy podatkowi, urzędnicy skarbowi, radcowie prawni i adwokaci.
Charakter forum był wyjątkowy - złożoność problemów na gruncie prawa podatkowego w różnych kontekstach prawnych stała się płaszczyzną wymiany poglądów pomiędzy grupami zawodowymi, które zajmują się na co dzień prawem podatkowym.
Minister Anna Chałupa podkreśliła:

Cieszę się, że środowisko prawnicze, administracyjne i naukowe chce ze sobą rozmawiać - chce rozmawiać o tym, jak zmieniać polskie prawo podatkowe. Liczę na to, że jest to dopiero początek naszej współpracy.

Zagadnienia, które zostały omówione w ramach dedykowanych paneli:

  • STIR, czyli instrument mający przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,
  • dylematy związane z wiążącą informacją stawkową,
  • ograniczenia procesowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w procesie podatkowym,
  • przedawnienie zobowiązania podatkowego w kontekście problemów związanych z postępowaniem karnym skarbowym,
  • opodatkowanie spółki komandytowej i spółki jawnej podatkiem dochodowym od osób prawnych,
  • retroaktywność wykładni prawa podatkowego, którą należy uznać za standard, oszustwo, zasadę bez wyjątków czy może nadmierne ryzyko.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.12.2021 Data publikacji: 03.12.2021 11:18 Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021 11:20
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka