«Powrót

Informacje dla emerytów

Informacje dla emerytów

Informacje dla emerytów

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania informacji przez ZUS z tytułu uzyskiwanej przez Ciebie emerytury. Jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika:

 • kwota do zapłaty – otrzymasz PIT-40A,
 • nadpłata – otrzymasz PIT-11A.

Mam PIT-40A

Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

 • nie uzyskałeś innych dochodów  opodatkowanych według skali podatkowej albo
 • nie korzystasz w z ulg podatkowych albo
 • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem albo
 • nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

to nie musisz składać zeznania.

Jak przekazać 1% podatku

1% podatku będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji, którą wybrałeś w roku ubiegłym. Jeśli chciałbyś zmienić swój ubiegłoroczny wybór – złóż oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Możesz je złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2020 rok - do 30 kwietnia 2021 roku. Jeśli w tym roku chcesz przekazać 1% tej samej organizacji, nie musisz robić nic.

Oświadczenie PIT- OP możesz złożyć w formie papierowej albo online:

 • w ramach usługi Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie internetowej podatki.gov.pl od 15 lutego,
 • przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje,
 • w aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Jak podpisać oświadczenie PIT-OP

Oświadczenie składane w formie papierowej podpisujesz własnoręcznie.
Jeśli chcesz złożyć oświadczenie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl – czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych – są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2019 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. PIT-40A), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0" (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie oświadczenia przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.
Oświadczenie składane online przez formularz interaktywny w systemie e-deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • „danych autoryzujących" – to są Twoje dane takie jak Twój PESEL lub NIP, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu. Ta kwota jest wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0" (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Czyli składając oświadczenie w 2021 r., podajesz przychód wykazany w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za 2019 r.,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.

Oświadczenie składane elektronicznie przez aplikację e-Deklaracje Desktop możesz podpisać za pomocą danych autoryzujących.
Pamiętaj!
Jeśli składasz oświadczenie online, pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Jak wpłacić podatek

Jeśli otrzymałeś PIT-40A i nie będziesz składać zeznania, nie wpłacasz podatku do urzędu skarbowego. Twoja emerytura za marzec lub kwiecień roku następnego będzie pomniejszona o kwotę podatku do zapłaty.

Chcę złożyć zeznanie

Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i chcesz złożyć zeznanie (np. chcesz skorzystać z odliczenia przysługujących ci ulg) do PIT-37 przenieś kwoty wykazane:

 • w  części D w poz. 36 oraz
 • w części E w poz. 40, 41 i 42 oraz
 • w części F w poz. 47

otrzymanej informacji PIT-40A.

Mam PIT-11A

Jakie zeznanie powinieneś złożyć
Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i:

 • nie uzyskałeś dochodów opodatkowanych według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej) albo
 • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej)

złóż zeznanie PIT-37.

Kiedy złożyć zeznanie

Na złożenie zeznania masz czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku następującego po roku podatkowym, czyli za 2020 rok - do 30 kwietnia 2021 roku.
Pamiętaj!
Zeznania złożone przed terminem uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Jak złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie papierowej albo online:

 • w ramach usługi Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie internetowej podatki.gov.pl od 15 lutego,
 • przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje,
 • w aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Jak wypełnić zeznanie

Zeznanie PIT-37 możesz:

 • wypełnić i złożyć samodzielnie lub
 • skorzystać z zeznania przygotowanego dla Ciebie w usłudze Twój e-PIT.

Uwaga: Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT 37 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony.

Jak przekazać 1% podatku

1% podatku będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji, którą wybrałeś  w roku ubiegłym. Jeśli chciałbyś zmienić swój ubiegłoroczny wybór, a otrzymałeś w tym roku PIT-11A musisz wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego swoje zeznanie albo wskazać organizację w usłudze Twój e-PIT i zaakceptować zeznanie samodzielnie. Jeśli w tym roku chcesz przekazać 1% tej samej organizacji, nie musisz robić nic.
Pamiętaj!
Jeśli  wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego  Poświadczenia Odbioru. Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Jakie kwoty przenieść do zeznania

Do  PIT-37 przenieś kwoty wykazane:

 • w  części D oraz
 • w części E w poz. 40, 41 i 42
 • otrzymanej informacji PIT-11A.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane w formie papierowej podpisujesz własnoręcznie.
Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl – czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych – są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2019 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. PIT-11A), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0" (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.
Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • „danych autoryzujących" – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota  przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0" (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane elektronicznie przez aplikację e-Deklaracje Desktop możesz podpisać za pomocą danych autoryzujących.

Gdzie złożyć zeznanie

Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty składasz do urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Jak otrzymać nadpłatę

Jeśli z Twojego zeznania wynika nadpłata podatku, urząd skarbowy ma obowiązek ją zwrócić.

W jakim terminie otrzymasz zwrot nadpłaty

Nadpłata powstaje z dniem złożenia Twojego zeznania w urzędzie skarbowym i już od tej chwili możesz oczekiwać zwrotu podatku.
Zwrot nadpłaconego podatku nastąpi najpóźniej w terminie:

 • 45 dni, jeżeli złożysz zeznanie w formie elektronicznej lub
 • 3 miesięcy, jeżeli złożysz zeznanie w formie papierowej.

Pamiętaj!
Im szybciej złożysz zeznanie do urzędu skarbowego, tym szybciej otrzymasz zwrot. Termin na zwrot podatku liczy się od daty złożenia zeznania.
Pamiętaj!
Jeżeli przy sporządzaniu zeznania popełniłeś błąd - masz prawo go poprawić, składając korektę zeznania.

Co w przypadku korekty zeznania

Jeżeli po złożeniu zeznania zorientujesz się, że zrobiłeś błąd w rozliczeniu lub nie odliczyłeś przysługujących ci ulg np. ulgi rehabilitacyjnej, możesz złożyć korektę zeznania. Zwrot podatku nastąpi na podstawie złożonej korekty zeznania. Jeśli składasz korektę po 30 kwietnia, powinieneś dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Urząd skarbowy zwróci nadpłatę w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jednak nie wcześniej niż w terminie:

 • 45 dni od dnia złożenia pierwotnego zeznania, jeśli złożyłeś je w formie elektronicznej,
 • 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnego zeznania, jeśli złożyłeś je w formie papierowej.

Jak otrzymasz zwrot podatku

Zwrot podatku otrzymasz:

 • przelewem na konto bankowe,
 • przekazem pocztowym,
 • w kasie urzędu skarbowego.

Pamiętaj!
Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
W kasie urzędu możesz odebrać nadpłatę tylko wtedy, gdy tego zażądasz. Jeśli nie podałeś numeru konta, a twoja nadpłata nie przekracza kwoty 23,20 zł, możesz ją odebrać wyłącznie w kasie urzędu.

Jak podać numer rachunku bankowego

Numer rachunku możesz wpisać w składanym zeznaniu albo złożyć w urzędzie skarbowym formularz aktualizujący Twoje dane ZAP-3 (możesz go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Pamiętaj!
Warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby
szybko i bezpiecznie uzyskać zwrot nadpłaty!

Kiedy nie otrzymasz zwrotu podatku

Może się zdarzyć sytuacja, że nie otrzymasz swojej nadpłaty. Dzieje się tak wtedy, gdy masz względem urzędu zaległości, w tym również z innych tytułów niż podatek dochodowy. Twoja nadpłata zostanie wówczas zaliczona na poczet tych zaległości w całości lub w części umożliwiającej pokrycie tych zaległości.

Informacje dodatkowe

Dowiedz się więcej o mikrorachunku podatkowym
Dowiedz się więcej o usłudze Twój e-PIT
Dowiedz się więcej o aktualizacji danych w urzędzie
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.04.2021 Data publikacji: 15.04.2021 06:49 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2021 06:52
Autor: Krajowa Informacja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka