«Powrót

Kobiety z Krajowej Administracji Skarbowej w misjach zagranicznych

Kobiety z Krajowej Administracji Skarbowej w misjach zagranicznych

Kobiety z Krajowej Administracji Skarbowej w misjach zagranicznych

dwie dłonie trzymające globus
  • Od kilkunastu lat Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) aktywnie uczestniczy w misjach zagranicznych realizowanych przez organizacje międzynarodowe, w tym UE i OBWE.
  • Jednocześnie KAS podejmuje działania, które mają  zwiększyć poziom zaangażowania w misje zagraniczne, szczególnie kobiet.
  • Aktualnie stanowią one blisko 1/3 personelu KAS oddelegowanego do zadań w misjach zagranicznych, gdzie pełnią funkcje m.in. szefa polskiego kontyngentu i obserwatorów.
  • Zdobyte doświadczenia wykorzystują po powrocie do kraju w jednostkach macierzystych.

Wideo

Zaangażowanie KAS w misje zagraniczne ma związek z wdrażaniem Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (NAP WPS) i Narodowego Planu Implementacyjnego dotyczącego Cywilnego Kompaktu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (NIP).

Udział KAS w misjach od 2005 roku

Od 2005 r. Krajowa Administracja Skarbowa (do 2017 r. Służba Celna) uczestniczy w misjach zagranicznych realizowanych przez organizacje międzynarodowe, w tym w misjach Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Od 2005 r.  KAS uczestniczy w Misji Pomocy Granicznej dla Mołdawii i Ukrainy (EUBAM Mołdawia/Ukraina). W latach 2008-2013 przedstawiciele KAS uczestniczyli w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosowo). Obecnie wchodzą w skład Misji Obserwacyjnej UE w Gruzji (EUMM Gruzja). Od 2015 r. biorą również udział w Specjalnej Misji Obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na Ukrainie, a w latach 2018-2020 uczestniczyli w Misji Obserwacyjnej tej organizacji w Rosji.

Zaangażowanie kobiet w misje zagraniczne

Realizując zobowiązania, które wynikają z planów (NIP i NAP WPS) przyjętych przez Radę Ministrów, Krajowa Administracja Skarbowa podejmuje działania, które mają  zwiększyć poziom zaangażowania w misje zagraniczne, szczególnie kobiet. Od początku zaangażowania KAS w misje zagraniczne kobiety brały w nich udział i stanowiły 27% personelu oddelegowanego. Aktualnie stanowią 30,8% personelu KAS oddelegowanego do wykonywania zadań w misjach zagranicznych.

Przedstawicielki KAS wykorzystują swoją wiedzę merytoryczną i doświadczenie, zdobyte w kraju, podczas działań operacyjnych na stanowiskach obserwatorów w misji EUMM Gruzja. Pełnią także funkcję szefa polskiego kontyngentu. W ramach zadań Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, w charakterze obserwatora, patrolują linie frontu i punkty kontrolne przepływu ludności cywilnej, monitorują przestrzeganie porozumień o zawieszeniu działań wojennych oraz sytuację humanitarną ludności cywilnej na terenach przyfrontowych. Pełnią funkcję koordynatora ds. mediów i promocji w swoich jednostkach organizacyjnych na misji. Realizując zadania misji EUBAM Mołdawia/Ukraina monitorowały przejścia graniczne oraz realizację kontroli i odpraw celnych. Doradzały przedstawicielom miejscowych władz celnych, uczestniczyły w działaniach zespołów kontrolnych i dochodzeniowych. Organizowały szkolenia, które dotyczyły usprawnienia kontroli i odpraw celnych oraz poprawy ich jakości.

Zdobyte doświadczenia wykorzystują po powrocie do kraju w jednostkach macierzystych. Dzielą się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z misji, opowiadają o wpływie pracy w misji na ich życie zawodowe i prywatne. Przybliżają też potencjalnym kandydatkom wyzwania związane z pracą w misjach zagranicznych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.03.2021 Data publikacji: 08.03.2021 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2021 15:10
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk