«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa pomaga Ukraińcom

Krajowa Administracja Skarbowa pomaga Ukraińcom

Krajowa Administracja Skarbowa pomaga Ukraińcom

Funkcjonariusze KAS pomagają uchodźcom w przekroczeniu granicy, transporcie i lokowaniu w miejscach noclegowych.
Uchodźcy z Ukrainy po przybyciu do Polski mogą skorzystać z pomocy przedmedycznej i psychologicznej.
Funkcjonariusz KAS podczas odprawy konwoju z pomocą humanitarną.
Funkcjonariusze KAS pomagają uchodźcom z Ukrainy na granicy .
  • Od wybuchu wojny w Ukrainie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspiera ukraińskich uchodźców, którzy szukają schronienia w Polsce.
  • KAS zapewnia sprawną obsługę na przejściach granicznych, udziela informacji, wspiera pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy oraz organizuje zbiórki wśród swoich pracowników i funkcjonariuszy.
  • Dotychczas KAS ekspresowo odprawiła ponad 15 tys. konwojów z pomocą humanitarną.

Wideo

"Cały czas jako funkcjonariusze i pracownicy KAS niesiemy pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Wiemy, z jakim ciężarem, traumą i dramatycznymi doświadczeniami mierzą się ludzie szukający schronienia przed wojną, których teraz spotykamy w naszej codziennej służbie na granicy. Jak tylko możemy, angażujemy się w pomoc na rzecz Ukrainy"

– mówi Anna Czyżowska z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Całodobowa pomoc i wielowymiarowe wsparcie na granicy dla uchodźców z Ukrainy

Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pomagamy uchodźcom na przejściach granicznych. Od początku wojny funkcjonariusze KAS odprawili 3 mln uchodźców, 200 tys. samochodów osobowych, 15 tys. autokarów. W tym samym czasie ponad 900 tys. Ukraińców wróciło do swojego kraju. Na przełomie lutego i marca ruch na granicy polsko-ukraińskiej zwiększył się 10-krotnie – przez 18 dni granicę na Podkarpaciu przekroczyło niemal pół miliona osób. To tyle, ile przez cały 2018 rok na największym przejściu granicznym w Medyce. Granica z Ukrainą obsługiwana jest obecnie przez 1,4 tys. funkcjonariuszy celno-skarbowych, którzy znają język ukraiński i angielski.

Oprócz wypełniania bieżących zadań pracownicy i funkcjonariusze, KAS zaangażowana jest w liczne działania wspierające uchodźców. Mazowiecka KAS zadbała o psy ukraińskich służb celnych. Dzięki przeprowadzonej zbiórce do ośrodka szkolenia psów służbowych w Chmielnickim trafił zapas karmy, która służy także bezdomnym zwierzętom (czytaj więcej).

Ponad 15 tys. ekspresowo odprawionych konwojów z pomocą humanitarną

Na granicy z Ukrainą na bieżąco prowadzone są kontrole celno-skarbowe. Funkcjonariusze m.in. sprawdzają deklaracje dewizowe oraz dbają o przestrzeganie procedur celnych związanych z przywozem towarów.

Niezależnie od warunków i uproszczonych procedur, konwoje z pomocą humanitarną, które przekraczają przejścia graniczne, tak jak i inne transporty, przechodzą kontrolę celną. Funkcjonariusze dokonują rewizji ładunków i sprawdzają ich zgodność z dokumentami. W czasie wojny ekspresowo zostało odprawionych 15 tys. konwojów z pomocą humanitarną.

W pierwszych dniach wojny funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę na przejściach granicznych pomagali w organizowaniu nowej infrastruktury ułatwiającej obsługę osób, adaptacji pomieszczeń na zaplecze dla pomocy rzeczowej oraz punktów dla uchodźców. Na przejściach granicznych zostały utworzone także całodobowe punkty pomocy przedmedycznej i psychologicznej.

Zaangażowanie i pełne wsparcie ze strony funkcjonariuszy i pracowników KAS

Każdego dnia uchodźcy z Ukrainy otrzymują pomoc ze strony funkcjonariuszy i pracowników KAS. Wcałodobowych punktach pomocy na uchodźców czekają koce, karimaty, środki higieny osobistej i żywność. Natomiast w Oddziale Celnym Portu Lotniczego Lublin funkcjonariusze pomogli w opiece nad grupą 160 ukraińskich sierot w wieku od roku do 15 lat, które oczekiwały tam na dalszy lot.

Pół miliona złotych, tony żywności i innych produktów zebranych przez KAS w całej Polsce

Izby obsługujące granicę z Ukrainą mogą liczyć na wsparcie pozostałych funkcjonariuszy i pracowników KAS z całej Polski. Prowadzone są zbiórki darów, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez IAS w Lublinie i IAS w Rzeszowie. Natomiast dary, które docierają na granicę, od razu są rozładowywane przez sztab wolontariuszy, bez względu na godzinę, przez całą dobę.

W całej Polsce wśród pracowników i funkcjonariuszy prowadzone są zbiórki środków pieniężnych. Do tej pory zebrano aż pół miliona złotych. Część zebranych środków została przekazana organizacjom pomagającym Ukrainie, a także przeznaczona na zakupy żywności czy środków higieny osobistej. Pozostała kwota została przekazana do jednostek organizacyjnych KAS, które znajdują się bezpośrednio przy granicy z Ukrainą

Co najmniej 1,3 tys. uchodźców pod opieką KAS

Obecnie w ośrodkach KAS wsparcie i schronienie znalazło niemal 300 osób. Około 1 tys. uchodźców mieszka w domach pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Infolinia dla uchodźców oraz niezbędne informacje podatkowe i celne w języku ukraińskim

Przygotowaliśmy informacje przydatne podczas przekraczania granicy, które dostępne są na stronach internetowych i w broszurach informacyjnych. Obywatele Ukrainy mogą zapoznać się także z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i liczyć na wsparcie w organizacji spraw urzędowych. Treści podatkowe i celne są dostępne w języku ukraińskim na stronach: biznes.gov.pl, podatki.gov.pl, pomagamukrainie.gov.pl. Uruchomiliśmy też specjalny adres e-mail pomagam.ukrainie@mf.gov.pl , na który kierowane są pytania dotyczące odpraw celnych transportów z pomocą dla Ukrainy. Więcej informacji można również uzyskać na rządowych infoliniach, w tym również prowadzonej przez KAS - Krajowej Informacji Skarbowej. 

Długofalowa pomoc udzielana wspólnie z innymi służbami

W celu zapewnienia ciągłości pomocy od początku wojny w Ukrainie w KAS z inicjatywy pracowników i funkcjonariuszy powstały grupy, które współpracują z lokalnymi organizacjami. W każdej izbie administracji skarbowej zostali wyznaczeni koordynatorzy, którzy są w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym na terenie określonego województwa. Dzięki temu możliwa jest szybka identyfikacja potrzeb i odpowiednie kierowanie akcji pomocowych. Ogromne znaczenie dla skutecznego niesienia pomocy ma również współpraca z innymi organizacjami takimi jak: ZHP, PCK, Caritas, Związek Ukraińców w Polsce, szkoły językowe, jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, ośrodki dla uchodźców, przedstawiciele jednostek samorządowych, Policja, wspólnoty religijne czy też lokalne organizacje, np. koła gospodyń wiejskich.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.05.2022 Data publikacji: 05.05.2022 06:33 Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2022 07:07
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka