«Powrót

Nowa wersja struktury JPK EWP

Nowa wersja struktury JPK EWP

Nowa wersja struktury JPK EWP

Klawiatura komputera i rozmyty wykres słupkowy
  • Opublikowaliśmy nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów - JPK_EWP(3), która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  • Aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku.

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji, które dotyczą m.in. wzoru ewidencji przychodów. Zostały one wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dnia 27 grudnia 2021 roku.
Uwaga! W nowej wersji struktury zostały dodane dwie stawki podatkowe: 12% i 14% oraz fakultatywny węzeł Wykaz, który zawiera wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w § 12 ww. rozporządzenia.

Struktura jest dostępna na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.12.2021 Data publikacji: 30.12.2021 06:14 Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2021 06:14
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka